۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9499945
T T
۰ نفر
کشورهای فقیر در مقر سازمان ملل در وین صاحب دفتر می شوند # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/84 سیاسی.بین الملل.سازمان ملل.کشورهای فقیر.وین وزارت امور خارجه اتریش با همکاری مقر سازمان ملل متحد در وین، در یک ابتکار مشترک، در اثنای برگزاری کنفرانس های بزرک، فضـای اداری در اختیار کشورهایی که در مقر اروپایی سازمان ملل وین نمایندگی دایمی ندارند، قـرار می دهد. این برنامه، کشورهای برخوردار از کمترین توسعه (LDCs)، کشورهای در حـال توسعه محصور در خشکی (LLDCs) و کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه (SIDS) را در بر می گیرد. مرکز اطلاع رسانی مقر سازمان ملل در وین روز پنجشنبه بـا انتشار بیانیه ای که نسخه ای از آن به ایرنا ارسال شد، اعلام کرد: هـدف از این کار تسهیل شرکت کشورهای مذکور در نشست های مهمی است که از ســـوی این سازمان، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملـل (یونیدو)، آژانــس بین المللی انرژی اتمی و کمیسیون تدارکاتی سازمان پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای در وین تشکیل می شود. طبق این بیانیه "اورزولا پلاسنیک" وزیر امور خارجه اتریش گفت:هدف از این ابتکار مشترک آن است که در مورد مسایل مهمی که در دستور کـــار بین المللی قرار دارد، تا حد ممکن، کشورهای بیشتری شرکت و همفکری داشته باشند. "آنتونیو ماریا کوستا" مدیر کــــل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در وین نیز گفت: مــواد مخدر، جرایم، تروریسم، امنیت هسته ای و عدم تکثیر سلاح هــای اتمی و نیز تــوسعه صنعتی، مسائلی هستند که به تمامی کشورهای جهان مربوط می شوند و زمانی کـــه در وین به آنها پرداخته می شود، هر" صدایی به حساب می آید." هم اکنون حدود پنج هزار تن در سازمان های بین المللی مستقر در وین مشغول کار هستند. اروپام/370/371
۰ نفر