۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9491776
T T
۰ نفر

گروه های کاتولیک چین درگذشت پاپ را تسلیت گفتند

۱۴ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9491776
گروه های کاتولیک چین درگذشت پاپ را تسلیت گفتند # پکن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/01/84 خارجی.چین.پاپ. انجمن میهن پرستی کاتولیک چین و گروه های کاتولیک این کشور درگذشت پاپ ژان پل دوم را تسلیت گفتند. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری شین هوا، انجمن میهن پرستی کاتولیک چین و گروه های کاتولیک این کشورامروز با ارسال پیام مشترکی برای مقامات واتیکان درگذشت پاپ را تسلیت گفتند. چین با واتیکان هیچگونه رابطه ای ندارد و مقامات این کشور نیز هنوز در خصوص درگذشت پاپ اظهار نظر نکرده اند. چین و واتیکان روابط دیپلماتیک خود را در سال 1951 میلادی قطع کرده اند و مقامات پکن اعتقاد دارند که واتیکان در امور مذهبی این کشور دخالت می کند. گفته می شود نزدیک به 10 میلیون کاتولیک در چین زندگی می کنند و واتیکان برای کمک به آنها نیازمند بهبود روابط با پکن است. با این حال چین کماکان تاکید دارد که واتیکان نباید در امور مذهبی این کشور مداخله کند و این را یکی از شرایط برقراری مناسبات دیپلماتیک اعلام کرده است. اسقف های کلیساهای چین اکنون از سوی انجمن میهن پرستی کاتولیک چین و بدون نظرخواهی از واتیکان تعیین می شوند و چین کلیساهایی را که بطورمستقیم از واتیکان فرمان می گیرند وتوسط دولت به ثبت نرسیده اند، غیرقانونی می داند و از آنها با عنوان کلیساهای زیرزمینی یاد می کند. مسیحیان کاتولیک در چین تنها در کلیساها به رسمیت شناخته شده و تحت کنترل دولت حق برگزاری مراسم عبادی دارند. واتیکان همچنین با تایوان روابط دیپلماتیک دارد و این مساله نیزمانعی برای همکاری چین و واتیکان است، اما واتیکان آمادگی خود رابرای قطع رابطه دیپلماتیک با تایوان به منظور برقراری مناسبات رسمی باچین اعلام کرده است. بااین وصف تایوان نیزاکنون دیگرمشکل برقراری روابط رسمی چین و واتیکان نیست بلکه پکن نمی خواهداسقف های کلیساهای چین ازسوی واتیکان تعیین شوند. آساق /275/1438/1543
۰ نفر