ژاپن: کره شمالی باید گام های مشخصی برای حل مساله هسته ای خود بردارد # توکیو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.ژاپن.آسو.کره شمالی.سیاسی. "تارو آسو" وزیر امور خارجه ژاپن روز سه شنبه گفت: کره شمالی باید گام های مشخصی را در جهت رهاسازی برنامه هسته ای خود بردارد. به گزارش تلویزیون سراسری ژاپن (ان.اچ.کی ) آسو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: درحال حاضر که قرار است دارایی های کره شمالی توسط آمریکا در بـانک ماکائو آزاد شود، این کشور نیز باید اقدامات ویژه ای در زمینه کنارگـذاشتن برنامه هسته ای خود انجام دهد. وی اضافه کرد: هیچ شکی نیست که مجادله انگیزترین مساله برای کره شمـالی آن بـــوده است که آیا آمریکا دارایی های این کشور را در بانک ماکائو آزاد خواهد کرد یا خیر؟ آسو گفت: پس از آن که تایید شود کره شمالی برنامه های هسته ای خود را رها کرده و تاسیسات هسته ای این کشور را نیز تعطیل کرده است ، باید گفت وگـوها در مورد برچیدن و از کارانداختن این تاسیسات آغاز شود. وی خاطرنشان کرد: نابودسازی پلوتونیومی که در کره شمالی وجود دارد یکی از موضوعات مورد بحث در راستای حل مساله هسته ای کره شمالی خواهد بود. آساق/280/1392

سرخط اخبار سیاست