مروری بر حادثه کشتار نیروهای امنیتی هند و خطر مائوئیست ها(2و پایانی ) # دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.اجتماعی.سیاسی.گزارش.هند.مائوئیست ها ... سازمان های اطلاعاتی هند می گویند که مائوئیست های این کشور همچنین برنامه هایی را برای تولید محلی سلاح و مهمات در دست اجرا دارند. یک واحد 25 هزار نفره تحت عنوان "جان میلیشیا" ( مبارزان خلق ) در رده دوم شبکه نظامی مائوئیست ها قرار دارد که اعضای آن به اندازه اعضای "ارتش چریکی خلق" مسلح نیستند اما آنان عملیات پشتیبانی از "ارتش چریکی خلق" از قبیل جمع آوری اطلاعات، انجام تجسس قبل از حمله، حفاظت از مسیرهای خروج و ممانعت از پیشروی نیروهای امنیتی به هنگام عقب نشینی اعضای "ارتش چریکی خلق" را انجام می دهند. یک واحد غیر مسلح 50 هزار نفره در رده بعدی از سلسله مراتب شبکه مائوئیست ها قرار دارد و مائوئیست ها این افراد را در روستاها به منظور تشریح علل راه اندازی مبارزه مسلحانه و انجام تبلیغات در مورد نتایج مطلوب این مبارزه استخدام می کنند. کارشناسان امور امنیتی هند می گویند که مائوئیست ها منابع متعددی را نیز برای جمع آوری پول تدارک دیده اند و از مطالعات سازمانهای امنیتی هند چنین بر می آید که این گروه سالانه 5/7 میلیارد روپیه را از منابع مختلف همچون اخاذی از پیمانکاران طرحهای عمرانی، نهادهای دولت مرکزی و اخذ جریمه از افراد تهیه می کند. بنابه گفته این کارشناسان، مائوئیستها از این مبالغ دریافتی برای خرید سلاح، تدارک تسهیلات زیربنایی همچون تلفن های ماهواره ای، پرداخت حقوق به اعضای خود و تامین بودجه آموزش آنان، اعمال نفوذ بر روی رسانه ها و نهادهای قضایی و انجام تبلیغات استفاده می کنند. مائوئیست ها بخشی از درآمد حاصله از منابع فوق الذکر را نیز به گسترش فعالیت های خود در ایالت هایی که حضور آنان در آنجاها ناچیز است اختصاص می دهند. کارشناسان امور امنیتی هند می گویند که دولت این کشور بایستی یک طرح دو بعدی را برای مقابله با خطر مائوئیست ها تهیه کند. بنابه گفته این کارشناسان، دولت هند بایستی از سویی دامنه نفوذ مائوئیست ها را از طریق مدیریت خوب و راه اندازی برنامه های عمرانی در نواحی واقع در نزدیکی مناطق تحت سلطه مائوئیستها محدود و از سوی دیگر گروه امنیتی ویژه ای را برای مبارزه با آنان فراهم کند. منابع مطلع می گویند که دولت هند تا کنون تنها جدیت خطر مائوئیستها را نسبت به امنیت ملی این کشور تائید کرده اما اقدام مفیدی را در جهت مقابله با این خطر انجام نداده است. این منابع اکنون احساس می کنند که مائوئیست های هندی سعی دارند که زمینه را برای تحقق یک انقلاب کمونیستی در این کشور در طول 30 الی 40 سال آینده از طریق بسیج توده ها هموار سازند. طرح مائوئیست ها برای این منظور شامل تثبیت موقعیت خود در میان روستائیان، ایجاد همکاری با گروه های همفکر در ایالت های مختلف، کسب حمایت مردم، محو رقبا و تدارک مراکز قدرت متوازی در روستاها می شود. عده ای از کارشناسان امنیتی هند احساس می کنند که اگر عکس العمل عاجزانه دولت هند نسبت به خطر مائوئیستها همچنان ادامه داشته باشد، این دولت روزی مجبور خواهد شد که از نیروی زمینی خود در راه اندازی یک جنک چریکی با مائوئیست ها در مناطق روستایی استفاده کند. هر چند که تعداد میلیادرها در بمبئی بیش از تعداد آنان در نیویورک است اما حدود 40 درصد از جمعیت هند در زیر خط فقر زندگی و تمام روز را برای تامین حداقل مایحتاج روزانه خود تلاش می کنند. حدود 60 درصد از کشاورزان هند هنوز هم برای امرا معاش خود به موهبت باران متکی و بخش های وسیعی از این کشور تقریبا همه ساله با خطر خشکسالی مواجه هستند و کشاورزان در ایالتهای مختلف در اینگونه مواقع از فرط فقر و قرض دست به خودکشی می زنند. هند از سویی در ردیف ده قدرت اقتصادی جهان قرار دارد و ارزش ذخایر ارز خارجی این کشور در حال حاضر به حدود 165 میلیارد دلار بالغ می گردد و از سویی دیگر بیماری و فقر در مناطق روستایی و برخی از مناطق شهری هند بیداد می کند بطوریکه عده کثیری از مردم در شهرهای بزرک همچون دهلی و بمبئی سال ها است که شب را زیر چتر آسمان در پیاده روها سحر می کنند. استفاده از رایانه، موبایل، انواع خودروها و اشیای زینتی گرانقیمت در هند روز به روز رواج بیشتر می یابد و انتظار می رود که تعداد استفاده کنندگان از موبایل از 220 میلیون نفر در سال 2007 به 500 میلیون نفر در سال 2010 افزایش یابد اما اکثریت مردم این کشور از مایحتاج اولیه زندگی محروم هستند. نا گفته نماند که احزاب چپ موقعیت خود را در صحنه سیاسی هند و در نتیجه در مجلس نمایندگان این کشور (لوک سبها) در سال های اخیر به میزان چشم گیری تقویت و کمونیست ها در حال حاضر از 545 کرسی بیش از 60 کرسی این مجلس را در تصاحب خود دارند و آنان دولت بنگال غربی را در طول 25 سال گذشته در دست دارند. عده ای از کارشناسان امور اجتماعی هند، چنین پیش بینی کرده اند که این مسائل و نیز مداخله چین می تواند هند را به سوی یک انقلاب کمونیستی در طول سه دهه آینده سوق دهد. آساق/2164/310/ پایان

سرخط اخبار سیاست