مردم چک با مشارکت نظامی این کشور با آمریکا مخالفت کردند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 خارجی.چک.آمریکا.مخالفت ساکنان دهکده ای در جمهوری چک، با برپایی ایستگاه راداری در منطقه خود، که بخشی از برنامه "سپر دفاع موشکی" آمریکاست، مخالفت کردند. به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری "بی بی سی"، شهردار دهکده "تروکاوک" واقع در 70 کیلومتری شهر پراک اعلام کرد که براساس همه پرسی به عمل آمده از اهالی دهکده، 71 تن از 90 پرسش شونده این اقدام آمریکا را محکوم کردند. "یان نئورال" گفت که ساکنان بیم آن دارند که دهکده شان با این طرح به یک هدف نظامی تبدیل شود و امنیت آن به نحو جدی به خطر افتد. وی همچنین به خطر انتشار تشعشعات اتمی از این ایستگاه رادار اشاره کرد و از دولت چک خواست که به درخواست اهالی دهکده در مخالفت با ایجاد این ایستگاه رادار ارزش قایل شود. شهردار دهکده تروکاوک یادآور شد که روستاهای دیگر نیز همه پرسیهای مشابهی را در مخالفت با این اقدام دولت برگزار خواهند کرد. بر پایه این گزارش، راه پیمایی های اعتراض آمیزی نیز در اعتراض به این اقدام دولت در پراک برپا شده است. آمریکا در چهارچوب برنامه "سپر دفاع موشکی"، پایگاههایی را در کشورهای انگلیس و گرینلند ایجاد کرده و از لهستان و جمهوری چک هم خواسته است که در این برنامه مشارکت کنند. دولت جمهوری چک با این پیشنهاد موافق است اما پارلمان این کشور با آن مخالفت کرده است. صویر/1591/1358

سرخط اخبار سیاست