بحرین گروه چهارجانبه را به لغو تحریم های دولت فلسطین فراخواند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 سیاسی.خارجی.بحرین.فلسطین. دولت بحرین روز جمعه گروه چهارجانبه را به لغو تحریم ها علیه فلسطینیان پس از تشکیل دولت وحدت ملی فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از منامه، "شیخ خالد بن احمد بن خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین گفت: گروه چهارجانبه باید از کابینه جدید حمایت و تحریم ها علیه مردم فلسطین را لغو کند. وی تاکید کرد که دولت وحدت ملی منطبق با توافقنامه منعقد شده در روز هشت فوریه در مکه مکرمه در عربستان سعودی است. این توافقنامه بین جنبش های فتح و حماس به امضا رسید. دولت فلسطین قرار است روز شنبه فهرست کابینه را به مجلس ارائه دهد. مترجمام/شبک/2300/1562

سرخط اخبار سیاست