محبوبیت "حزب دموکراتیک مبارز" از دیگر احزاب بزرک اندونزی بیشتر است # کوالالامپور، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.اندونزی.سیاسی.احزاب. بر اساس نتایج نظرسنجی "موسسه آمارگیری اندونزی"، حزب دموکراتیک مبارز نسبت به دیگر احزاب بزرک از جمله حزب "دموکرات" و "گلکار" از محبوبیت بیشتری برخوردار است. به گزارش روز جمعه روزنامه سواراکاریا چاپ جاکارتا، نتایج این نظرسنجی مورد تشکیک دیگر احزاب فعال اندونزی قرار گرفته است. دبیرکل حزب دموکرات در واکنش به این نظرسنجی اعلام کرد که نتیجه نتایج نظرسنجی قابل استناد نمی باشد و موسسه آمارگیری اندونزی با این اقدام خود نشان داد که مستقل نیست و در راستای منافع دیگران کار می کند. با این حال مقامات موسسه آمارگیری اندونزی اعلام کرده اند این نظرسنجی کاملا مستقل و بر اساس استانداردهای موجود بعمل آمده و هیچگونه اعمال نظری در آن لحاظ نشده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی ، حزب دموکراتیک مبارز با 6/22 درصد به عنوان محبوب ترین حزب اندونزی معرفی شده است و پس از آن احزاب گلکار و دموکرات با 5/16و 3/16 درصد محبوبیت در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. آساق 335

سرخط اخبار سیاست