نخست وزیر سابق اسپانیا با خروج نظامیان خارجی از افغانستان مخالفت کرد # مادرید، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.تروریسم.اسپانیا.افغانستان. "خوسه ماریا آسنار" نخست وزیر سابق اسپانیا با هر گونه خروج نیروهای خارجی از جمله اسپانیاییها از افغانستان مخالفت کرد، زیرا به عقیده وی، چنین اقدامی به معنای فراهم کردن شرایط برای استقرار یک حکومت طالبانی در اسپانیا خواهد بود. به نوشته روزنامه ال پاییس، آسنار در مراسم کتابی با عنوان "نومحافظه کاران اسپانیا به چه می اندیشند"، گفت: "نیروهای طالبان و القاعده اکنون خواستار خروج نیروهای ما از افغانستان هستند اما اگر تسلیم شویم، گام بعدی آنان، برقراری قانون اسلامی در بخشی از سرزمین ما و از بین رفتن اصول برابری همگی ما در مقابل قانون خواهد بود." وی افزود: دریافت تهدید از سوی القاعده به خاطر حمایت ما از دموکراسی ضعیف و تازه متولد افغانستان نباید چندان تعجب آور باشد. به عقیده آسنار، تروریستها اکنون احساس ضعف می کنند و به همین دلیل، ضربه خود را در جایی که بیشترین اثر را برای جنایتهای آنها و دستیابی به اهدافشان می تواند داشته باشد، وارد می کنند. نخست وزیر پیشین اسپانیا که در جنک و اشغال عراق با آمریکا همراهی کرد، تروریسم را "چالشی حیاتی برای جوامع آزاد" خواند. وی گفت: تنها راه شکست تروریستها، پشتکاری، استفاده از همه سلاحهای حکومت قانونی و استحکام برای تسلیم نشدن در برابر شانتاژ آنها است. آسنار در این زمینه به چالش حزب محافظه کار تحت رهبری خود- حزب "مردمی" ـ با دولت سوسیالیست اسپانیا بر سر نحوه برخورد با سازمان جدایی طلبان باسک (اتا) که اسپانیاییها، آن را سازمانی تروریستی می دانند، اشاره کرد و گفت: اگر همانند مورد "د خوانا چائوس" زندانی جنجالی اتا که دولت او را آزادی مشروط داده است، تسلیم تروریسم شویم، دموکراسی، آزادی و اسپانیا را از دست خواهیم داد. وی تصریح کرد: ضعف فقط با تغذیه و قوی کردن جنایتکاران به دست می آید چون افراط گرایان و تروریستها در برابر ضعف ما، شجاع می شوند. آسنار در بخش دیگری از سخنانش، خود را نه یک نومحافظه کار بلکه یک لیبرال سنتی معرفی کرد. وی اکنون سمت رسمی ندارد و در یک موسسه تحقیقاتی در اسپانیا که خود پایه گذاری کرده است، فعالیت می کند. اروپام 350/2230

سرخط اخبار سیاست