نمایندگان مجلس لایحه متمم بودجه 33هزارمیلیاردریالی را بررسی کردند (3وآخر) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.سیاسی.لایحه متمم بودجه پس از اظهارات موافقان و مخالفان ، "حسن زمانی" نماینده ملایر پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد که به تصویب نمایندگان نرسید. " محمد مهدی مفتح "مخبرکمییسون برنامه و بودجه ومحاسبات نیز در دفاع از اصلاحات این کمیسیون درلایحه متمم گفت: این کمیسیون عمده دلایل مخالفان توافق را قبول دارد. وی با تایید انضباط مالی در مسوولان دولتی افزود: دولت بااین کسری هزینه ها باید چه کارکند و چه پاسخی به کارمندان باید بدهد؟ این نماینده مجلس با اشاره به کسری بودجه دیگر سازمانها و وزارتخانه گفت: امروز دراین شرایط و با اعتبارات هزینه شده، باید چه کار کرد؟ مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یادآورشد که دولت با اصلاحیه این کمیسیون درمتمم بودجه 1385 کل کشور موافق است. مفتح افزود: دولت در لایحه متمم صرفنظر از قسمت درآمدی 3300 میلیارد تومان کسری بودجه جاری اعلام کرده و درخواست پول برای تامین حقوق ، دستمزد و عیدی کارکنان را کرده است. وی تاکید کرد: کمیسیون جابجایی این مبلغ را قابل تحقق می داند. حسینی معاون سازمان مدیریت و نماینده دولت نیزدردفاع از لایحه متمم بودجه 85 گفت : دولت از ابتدای سال 86 مصمم بود تا باتوجه به ظرفیتهای مادی و انسانی درکشور، لایحه متمم رابه مجلس تقدیم کند تا بتواند از ظرفیتهای موجود درجامعه بیشتر استفاده کند. وی افزود: درآذرماه پس از رایزنی و بررسی و ملاحظه پیشرفت فیزیکی کارها و مشکلات دستگاهها در مورد اعتبارجاری لایحه متمم در دوبخش به مجلس تقدیم شد. نماینده دولت اظهار داشت : پس از برگزاری جلسات برای نزدیکی هر چه بیشتر با مجلس و حرکت درجهت مصلحت نظام و حل مسایل ومشکلات کشور به این جمع بندی رسیدیم که راه حلی ارایه شود تا گره گشای مشکل دولت باشد. حسینی افزود: به این نتیجه رسیدیم که از لایحه متمم بودجه 85 صرفنظر و به اصلاح کمیسیون برنامه وبودجه محاسبات اکتفا کنیم. وی ادامه داد: فرایند بررسی لایحه متمم 85 درمجلس با تاخیر روبرو شد تا 28 اسفند باید بودجه دستگاههاپرداخت شود و همزمانی با ارایه لایحه 86، تلاش شد که به اصلاح بودجه اکتفا شود. حسینی از نمایندگان مجلس خواست تا به این اصلاحیه لایحه متمم بودجه 85 رای بدهند تا دولت بتواند تا 10 اسفندماه اقدامات لازم را انجام دهد. ادامه بررسی جزئیات این لایحه اصلاحی به جلسه آتی مجلس ( روز سه شنبه ) موکول شد. سیام.1554-1329-1336

سرخط اخبار سیاست