جوانان مسلمان انگلیس خود را قربانی برخوردهای تبعیض آمیز می دانند # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/11/85 خارجی.سیاسی.انگلیس.اسلام. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می دهد، اکثر جوانان مسلمان این کشور احساس می کنند به علت دین خود، قربانی برخوردهای تبعیض آمیز شده اند. این نظرسنجی که توسط مرکز "تبادل سیاست" انجام شده، حاکی است: 42 درصد از مسلمانان بین 16 تا 24 سال در انگلیس احساس می کنند به علت دین اسلام توسط برخی از غیرمسلمانان مورد رفتار خصومت آمیز قرار گرفته اند و 36 درصد نیز این مساله را تردید آمیز توصیف کرده اند. همچنین 8 درصد از جوانان مسلمان انگلیس اعلام کرده اند به دلیل دین خود به هدف تعرض جسمی قرار گرفته اند و 30 درصد هم به همین علت قربانی تعرض لفظی شده اند. 14 درصد از جوانان مسلمان این کشور نیز اعلام کرده اند توسط پلیس متوقف شده و بازرسی شده اند و تنها 42 درصد از دانشجویان مسلمان شرکت کرده در نظرسنجی اخیر اعلام کرده اند با هیچگونه رفتار اسلام هراسانه ای در انگلیس مواجه نبوده اند. بخش دیگری از یافته های نظرسنجی مرکز تبادل سیاست انگلیس حاکی است، جوانان مسلمان این کشور در مقایسه با والدین خود اعتقاد بیشتری نسبت به اجرای قوانین و مناسک دینی دارند. 37 درصد از جوانان مسلمان شرکت کرده در این نظرسنجی اعلام کرده اند که خواستار اجرای قوانین شریعت در این کشور هستند در حالیکه تنها 17 درصد از مسلمانان بالای 55 سال از چنین پیشنهادی حمایت می کنند. همچنین 75 درصد از جوانان مسلمان انگلیس خواستار استفاده زنان مسلمان از حجاب شده اند در صورتیکه فقط 25 درصد از مسلمانان بالای 55 سال چنین خواسته ای دارند. نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی بریتانیا را مسلمانان تشکیل می دهند. موسسه تبادل سیاست که مجری این نظرسنجی است، نهادی مستقل و غیردولتی است که به منزله اتاق فکر بوده و به سیاستمداران و دولتمردان انگلیس مشاوره می دهد. رسانه های انگلیس در دو روز اخیر که از انتشار نتایج نظرسنجی این موسسه می گذرد، رویکردی منفی نسبت به آن اتخاد کرده و در گزارشهای خود یافته های آن را به تندرو و رادیکال شدن نسل جوان این کشور تفسیر می کنند. اروپام 2225/345

سرخط اخبار سیاست