امام جمعه اهل سنت زاهدان بر شرکت گسترده در انتخابات تاکید کرد # زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/85 داخلی.سیاسی.انتخابات.اهل سنت. امام جمعه اهل سنت زاهدان مردم را به شرکت گسترده در انتخابات شوراها و خبرگان رهبری دعوت کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های این هفته مسجد مکی زاهدان با تاکید بر اهمیت انتخابات گفت: سرنوشت مردم به انتخابات بستگی دارد زیرا در این جریان مشخص می شود که وظیفه آبادانی شهر را چه کسی بر عهده می گیرد.
وی بیان کرد: تنوع قومی و مذهبی زاهدان ایجاب می کند که با سعه صدر و وحدت نظر، همه شایستگان در آبادانی شهر سهیم باشند. او گفت: مردم سیستان و بلوچستان در دوره های قبلی انتخابات نشان داده اند که مردمی نجیب، وفادار و آگاهند و همیشه خدمتگزاران و خائنان به خود را به خوبی تشخیص می دهند. خطیب جمعه اهل سنت زاهدان اظهار داشت: مردم می دانند که نفع آنان در کجا قرار دارد و این هوشیاری مردم مایه افتخار بوده و جای شکر دارد. اسماعیل زهی افزود: پیام ما به مردم این است که بدون ملاحظه مسایل قومی و مذهبی تنها با رعایت انصاف و عدالت به نامزد شایسته و توانمند رای دهند و زمینه عمران شهر را از این راه فراهم کنند. وی به نامزدهای منتخب مردم نیز توصیه کرد که در صورت پیروزی تمام وقت خود را صرف حل مشکلات مردم کرده و بدون مسایل حزبی و قومی تنها به خدا و صادقانه به مردم خدمت کنند. 2692/2694/565/660

سرخط اخبار سیاست