ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی فهرست نامزدهای خود را اعلام کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/85 داخلی.سیاسی.انتخابات.خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی فهرست نهایی خود را در 15 استان و شهرستانهای تهران، مرکزی، قم و اصفهان و کرمان منتشر کرد. رویکرد اهتمام به وحدت اصولگرایی و معرفی افراد کارآمد در راستای خدمتگزاری به مردم در انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، رئوس برنامه های این تشکل اعلام شده است. به گزارش ستاد مرکزی اطلاع رسانی این ائتلاف، "در هشت استان کشور نیز ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی حمایت سراسری نخواهد داشت و تنها به حمایتهای محلی کفایت می شود." ستاد یادشده اضافه کرد همچنین این ائتلاف در پنج استان کرمانشاه ، سمنان ، یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هیچگونه حمایتی به صورت سراسری و محلی نخواهد داشت و در همه این استانها شعار سراسری "ائتلاف شهری برای زندگی" است. سیام.1554-1336

سرخط اخبار سیاست