مسکو، هرگونه التیماتوم به تهران برای توقف غنی سازی اورانیوم را رد کرد .....................................................................
مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.روسیه.هسته ای.ایران شورای امنیت روسیه، "التیماتوم مسکو به تهران" مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم برای ایجاد امکان تحویل سوخت هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر به ایران را تکذیب کرد. شورای امنیت روسیه سه شنبه شب گزارش برخی رسانه های آمریکایی و غربی مبنی بر اینکه مسکو ارسال سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر به ایران را به توقف غنی- سازی اورانیوم منوط ساخته، نادرست خواند.
این شورا تاکید کرد: مساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که توسط متخصصان روس ساخته می شود ارتباطی با پرونده هسته ای ایران نداشته و این دو موضوع کاملا مستقل هستند.
برخی رسانه های آمریکایی ادعا کرده اند در جریان دیدار هفته پیش "علی حسینی تاش" معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با "ایگور ایوانف" دبیر شورای امنیت روسیه، مقام روس به طرف ایرانی اعلام کرده برای ارسال سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران ، ابتدا بایستی غنی سازی اورانیوم در ایران متوقف شود.
مقامات روس و ایرانی اعلام کرده اند امیدوارند با حل مسایل مالی و فنی نیروگاه اتمی بوشهر این نیروگاه در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد.
اروپام355/2240 شماره 088 ساعت 24:22 تمام انتهای پیام P29.22-24-33

سرخط اخبار سیاست