فرانسه برای گفتگو با اعضای غیرحماس دولت فلسطین اعلام آمادگی کرد ...............................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.فرانسه.فلسطین.
وزارت امور خارجه فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور قصد دارد تماسهای سیاسی با وزیران غیرعضو جنبش "حماس" در کابینه دولت وحدت ملی فلسطین را از سربگیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، "ژان باتیست ماتئی" سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت: فرانسه از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد تا کمکهای مالی مستقیم به فلسطینیان را از سر بگیرد.
وی افزود: فرانسه آماده از سرگیری تماس های سیاسی با اعضای غیرحماس دولت وحدت ملی فلسطین است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادامه خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم کمک های مستقیم مالی به فلسطینیان باید از سر گرفته شود و از این موضع نزد شرکای اروپایی خود دفاع خواهیم کرد.
این درحالی است که نتایج یک نظرسنجی که روز دوشنبه در روزنامه "یدیعوت آحارانوت" رژیم صهیونیستی چاپ شد، حاکی است بیشتر اسرائیلی های ساکن اراضی اشغالی فلسطین، با گفت وگو با همه یا برخی از اعضای دولت جدید وحدت ملی فلسطین موافقند.
خبرگزاری فرانسه افزود: براساس نتایج این نظرسنجی، 39 درصد اسرائیلی ها با مذاکره با دولت وحدت ملی فلسطین موافق و 17 درصد نیز خواستار گفت وگو با آن دسته از اعضای دولت هستند که عضو حماس نیستند.
اعضای دولت جدید فلسطین در نشست روز شنبه مجلس قانونگذاری فلسطین که بطور همزمان در غزه و رام الله در کرانه باختری برگزار شد ، از نمایندگان این مجلس با اکثریت آرا رای اعتماد گرفتند.
به گزارش ایرنا، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین در آئین اعطای رای اعتماد به اعضای کابینه جدید گفت که دولت جدید برای برپایی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در تمام خاک اشغالی سال 1967 میلادی به پایتختی قدس تلاش خواهد کرد.
برپایه این گزارش، آلمان که ریاست کنونی اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز اعلام کرد که آماده همکاری و از سرگیری کمک های خود به دولت و مردم فلسطین است، اما برنامه سیاسی آن باید منطبق با اهداف کمیته چارجانبه باشد.
شبد/ مترجمام/2300/ 1856 شماره 085 ساعت 33:21 تمام انتهای پیام P29.21-33-19

سرخط اخبار سیاست