عراقی ها روزجمعه برای گرامیداشت قربانیان شهر حلبچه یک دقیقه سکوت می کنند ......................................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. عراق. حلبچه. شیمیایی. عراقی ها ساعت 11 صبح روزجمعه برای گرامیداشت یادقربانیان حمله شیمیایی صدام به شهر کردنشین حلبچه - یک دقیقه سکوت خواهند کرد.
به گزارش پنجشنبه شب شبکه تلویزیونی العراقیه" علی الدباغ "سخنگوی دولت عراق پنجشنبه شب اعلام کرد مردم در سراسر این کشور روز جمعه برای گرامیداشت یاد قربانیان حمله شیمیایی صدام به حلبچه یک دقیقه سکوت می کنند.
جنگنده های رژیم صدام در 28 اسفند 66 برای مجازات کردهای عراقی مخالف رژیم بعت -شهر حلبچه را هدف بمباران شیمیایی قرار دادند که در فاصله چند دقیقه پنج هزار نفر از ساکنان این شهر قتل عام و حدود 10 هزار نفر مصدوم شدند.
صویر/1482/1501 شماره 004 ساعت 01:11 تمام انتهای پیام 01-11-08.P25

سرخط اخبار سیاست