امام جمعه موقت تهران قطعنامه ها ضد ایرانی را بی اهمیت توصیف کرد ...............................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. سیاسی. نمازجمعه. خطبه دوم. امام جمعه موقت تهران صدور قطعنامه های ضد ایرانی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بی اهمیت توصیف کرد.
آیت الله" محمد امامی کاشانی " در خطبه دوم این هفته نماز جمعه تهران تاکید کرد :اگر 10 قطعنامه دیگر هم صادر شود -این قطعنامه ها کشور را به هم نمی ریزد.
وی با اظهار این که" مملکت - یک مملکت منسجم - متحد و مردم آن نیز چیز فهم اند -"به کشورهای 5+1 و شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه کرد:از این شیطنت ها دست بردارید.
خطیب جمعه تهران خطاب به این کشورها گفت : این کارهای شما به جایی نمی رسد -شما خودتان - فکر می کنید به جایی می رسید -ولی نمی رسید.
وی افزود :آنقدر از درون ایران بی خبرید که می گویید با قطعنامه اول- داخل ایران را به هم ریخته اید -در حالی که داخل ایران - منسجم - پایبند به تمدن ایرانی و اسلامی و همچنین پایبند به دین و رهبری است - رهبری که واقعا صلاح امت اسلام و ایران را در نظر می گیرد.
امامی کاشانی ادامه داد:شما با این وضعی که ایران دارد چقدر می توانید با قطعنامه ها وضع را به هم بریزید -نمی دانم شما تا کی می خواهید بفهمید.
نکنید این کار را.
امام جمعه موقت تهران که اظهاراتش با تکبیر نمازگزاران مورد تایید قرار می گرفت - تصریح کرد :قطعنامه ها از جمله بخش های برنامه دشمن است که با عجله و باشتاب صورت صادر شده اند.
وی - تبلیغ علیه اسلام به عنوان یک دین خشونت و ترور و تبلیغ علیه تمدن ایران رااز جمله بخش های دیگر برنامه دشمن برشمرد و گفت: دشمنان می خواهند ایرانی را به عنوان فردی خشن و با اسلحه در دنیا معرفی کنند.
امامی کاشانی افزود :این درحالی است که هم از نظر فقه گفته شده و هم رهبری فرموده اند که انرژی هسته ای به معنای این نیست که از آن - آن چنان غنی سازی کنیم که سلاح اتمی درست کنیم. وی با بیان اینکه" غنی سازی در حد صنعت و نیازهای خودمان است -" اظهار داشت : به تمام دنیا اجازه داده شده که برای کنترل این صنعت - به ایران آمده و همه چیز را ببینند.
خطیب جمعه تهران افزود :چرا اینها اینطور می کنند؟ چرا می خواهند به ایران فشاربیاورند؟ این چه دشمنی و منطقی است ؟ حقیقت این است که در دلشان نمی خواهند یک جامعه عالم و عزیز و با اقتدار باشد و آنها در حقیقت از جوان های ما بیم دارند.
امامی کاشانی تصریح کرد :جوان های ما آزادمنش اند و دوست ندارند آنچه را که بر سر سایر جوانهای دنیا آمده - بر سر آنان نیز بیاید.
وی گفت : دشمنان می خواهند ایران را از اقتدار پایین آورده - از پرستیژ و کیان ساقط کنند -از طرفی نیز چون محتوی دین اسلام - جاذب و پوینده است- سطح آن را پایین بیاورند.
امام جمعه موقت تهران اظهارداشت : ما می گوییم - تنها نیستیم . ما اعتقاد داریم که صاحب( امام زمان عج ) داریم . اعتقاد داریم از سخن خود که انرژی هسته ای حق مسلم ما است - عقب نشینی نمی کنیم. امامی کاشانی در بخش دیگری از سخنانش به فیلمی که اخیرا با تحریف تاریخ علیه ایران ساخته شده است اشاره کرد و گفت : تمدن ایرانی - بزرگترین تمدن است - مگر می شود تمدن ایران و اسلام را به هم زد.
سیام/1776/1654 شماره 038 ساعت 14:04 تمام انتهای پیام 14-04-05.P25

سرخط اخبار سیاست