احتمال شکست حزب کارگر در انتخابات اسکاتلند با تداوم نخست وزیری بلر .................................................................
لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. انگلیس. انتخابات. نتایج یک نظرسنجی از مردم اسکاتلند نشان می دهد -تداوم نخست وزیری "تونی بلر "و رهبری وی بر حزب حاکم کارگر باعت شکست احتمالی این حزب در انتخابات آینده مجمع محلی این منطقه از بریتانیا خواهد شد.
موسسه افکارسنجی" یو گاو "که این نظرسنجی را به سفارش" حزب ملی اسکاتلند "انجام داده روز جمعه اعلام کرد 20 -درصد از شهروندان اسکاتلندی معتقدند در صورت ادامه نخست وزیری بلر تا انتخابات مجمع محلی اسکاتلند در چهارم می 14( اردیبهشت ) احتمال حمایت آنان از حزب کارگر کاهش خواهد یافت. در این نظرسنجی همچنین 44 درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند -تحت هیچ شرایط و رهبری هیچ فردی به حزب کارگر رای نخواهند داد در صورتیکه تنها5 درصد حضور بلر در قدرت را باعت افزایش احتمال حمایت خود از حزب کارگر توصیف کرده اند.
همچنین 69 درصد از اسکاتلندی های شرکت کننده در نظرسنجی اعلام کرده اند- به اعتقاد آنها بلر چهار سال پیش در هنگام توجیه آغاز عملیات نظامی اشغال عراق - حقیقت را به مردم نگفته است. ماه گذشته نیز نتایج یک نظرسنجی نشان داد -حزب ملی اسکاتلند از محبوبیت بیشتری نسبت به حزب کارگر در اسکاتلند برخوردار بوده و احتمالا پیروز دور آینده انتخابات مجمع عمومی این منطقه خواهد بود.
نتایج نظرسنجی جدید همزمان با سفر امروز بلر به این منطقه منتشر شده است. انتظار می رود -در این سفر نخست وزیر بریتانیا بر منافع اتحاد300 ساله میان دو منطقه انگلیس و اسکاتلند تاکید کند.
بلر در مقاله ای در روزنامه" دیلی تلگراف " چاپ لندن نوشت : اتحاد میان انگلیس و اسکاتلند کامیابی - ثبات و نفوذ قابل توجهی در جهان را برای شهروندان این دو منطقه به ارمغان آورده است. حزب ملی اسکاتلند که رقیب اصلی حزب کارگر در مجمع محلی این منطقه محسوب می شود از حامیان جدایی اسکاتلند از انگلیس در چارچوب بریتانیا است. رهبران این حزب اعلام کرده اند در صورت پیروزی در انتخابات آینده مجمع محلی - همه پرسی را برای تصمیم گیری درباره جدایی از لندن برگزار خواهند کرد.
دو پادشاهی انگلیس و اسکاتلند در سال 1707 با امضای توافقنامه ای به نام" اعلامیه اتحاد "با یکدیگر متحد شده و کشور بریتانیا را تشکیل دادند.
اروپام2225/345 شماره 052 ساعت 15:15 تمام انتهای پیام 15-15-13.P25

سرخط اخبار سیاست