محبوبیت" حزب دموکراتیک مبارز "از دیگر احزاب بزرک اندونزی بیشتر است ..................................................................
کوالالامپور -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. اندونزی. سیاسی. احزاب. بر اساس نتایج نظرسنجی" موسسه آمارگیری اندونزی -" حزب دموکراتیک مبارز نسبت به دیگر احزاب بزرک از جمله حزب" دموکرات " و" گلکار "از محبوبیت بیشتری برخوردار است. به گزارش روز جمعه روزنامه سواراکاریا چاپ جاکارتا -نتایج این نظرسنجی مورد تشکیک دیگر احزاب فعال اندونزی قرار گرفته است. دبیرکل حزب دموکرات در واکنش به این نظرسنجی اعلام کرد که نتیجه نتایج نظرسنجی قابل استناد نمی باشد و موسسه آمارگیری اندونزی با این اقدام خود نشان داد که مستقل نیست و در راستای منافع دیگران کار می کند.
با این حال مقامات موسسه آمارگیری اندونزی اعلام کرده اند این نظرسنجی کاملا مستقل و بر اساس استانداردهای موجود بعمل آمده و هیچگونه اعمال نظری در آن لحاظ نشده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی - حزب دموکراتیک مبارز با 6/22 درصد به عنوان محبوب ترین حزب اندونزی معرفی شده است و پس از آن احزاب گلکار و دموکرات با5/16 و 3/16 درصد محبوبیت در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
آساق335 شماره 058 ساعت 15:37 تمام انتهای پیام 15-37-37.P25

سرخط اخبار سیاست