یک عضو سازمان" حزب التحریر "در ازبکستان به زندان محکوم شد ..........................................................
تاشکند - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. ازبکستان. " رستم مومن اف " عضو سازمان دینی" حزب التحریر "از سوی دادگاه استان سرخان دریا در ازبکستان به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شد.
به گزارش ایرنا از تاشکند -خبرگزاری" پرس اوز اینفو "روز جمعه نوشت: این عضو حزب التحریر 27 اکتبر( 2006 پنجم آبان )85 از روسیه به ازبکستان بازگردانده شده بود.
بر اساس این گزارش - مومن اف به عضویت در این سازمان دینی و مشارکت در اقدامات افراط گرایی - جدایی طلبی و تجاوز به نظام قانون اساسی ازبکستان محکوم شده است. این خبرگزاری نوشت : سازمان افراط گرای حزب التحریر در سال 1952 میلادی با هدف سرنگونی دولت کشورهای اسلامی و تشکیل خلافت اسلامی در فلسطین تاسیس شد.
فعالیت سازمان حزب التحریر که اعضای آن را وهابیون تشکیل می دهند -در تمامی کشورهای آسیای مرکزی تروریستی شناخته شده و ممنوع است. آساق/285/1158/1513 شماره 068 ساعت 17:03 تمام انتهای پیام 17-03-18.P25

سرخط اخبار سیاست