۲۵ اسفند ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 9425827
T T
۰ نفر
حمایت مردم ایرلند شمالی از تقسیم قدرت افزایش یافت ..................................................
لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. ایرلند.نظرسنجی. نتایج یک نظرسنجی در ایرلند شمالی نشان می دهد در دهه اخیر حمایت مردم این منطقه از بریتانیا از روند تقسیم قدرت افزایش یافته و بیشتر آنان اکنون خواستار مذاکره مستقیم حزب سلطنت طلب" اتحادگرای دمکراتیک " با حزب جمهوریخواه" شین فن " برای آغاز روند تقسیم قدرت هستند.
روزنامه" بلفاست تلگراف " چاپ بلفاست روز جمعه با انتشار نتایج فاش شده یک نظرسنجی محرمانه از رای دهندگان ایرلندی که همزمان با انتخابات مجمع عمومی این منطقه در هفته گذشته انجام شد -گزارش کرد 82 :درصد از مردم خواستار همکاری تمام احزاب برای آغاز روند تقسیم قدرت هستند.
در رفراندوم سال 1998 برای تصویب معاهده صلح" گود فرایدی 1/71 -" درصد ایرلندیها از این معاهده و روند تقسیم قدرت حمایت کرده و 9/28 درصد نیز با آن مخالفت کرده بودند.
نظرسنجی اخیر که به سفارش" دفتر ایرلند شمالی " انجام شده - همچنین حاکی است هزینه آب و خدمات درمانی با اهمیت ترین مسائل برای مردم این منطقه است و بیشتر آنان خواستار تلاش دولت محلی آینده برای حل این مشکلها هستند.
" تونی بلر "نخست وزیر بریتانیا ضرب الاجلی را تا 26 مارس( ششم فروردین ) برای توافق احزاب ایرلند شمالی برای آغاز روند تقسیم قدرت تعیین کرده است. دو حزب رقیب اتحاد گرای دمکراتیک و شین فین که تاکنون از مذاکره مستقیم خودداری کرده اند -درپی انتخابات هفته گذشته مجمع محلی ایرلند شمالی به ترتیب 36 و 28 کرسی از مجموع کرسیهای مجمع عمومی 108 نفره این منطقه را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس توافقهای اولیه" - ایان پیزلی " رهبر حزب اتحادگرای دمکراتیک باید به عنوان سر وزیر توسط مجمع محلی انتخاب شده و" مارتین مک گینس" مذاکره کننده ارشد شین فن نیز به معاونت وی برگزیده شود.
روند تقسیم قدرت در ایرلند شمالی در سال 1998 و در پی امضای معاهده گود فرایدی میان جمهوری خواهان و اتحادگرایان و با حمایت دولتهای انگلیس و ایرلند جنوبی آغاز شده و منجر به تشکیل مجمع محلی این منطقه شده بود.
با این وجود حزب اتحادگرای دمکراتیک که عمده ترین حزب ایرلند شمالی است - بارها با این معاهده که منبع اصلی تشکیل مجمع محلی ایرلند شمالی بوده - مخالفت کرده است. رهبران این حزب در سال 2002 و با متهم کردن ارتش جمهوری خواه ایرلند به ادامه فعالیت های سری و شبه نظامی و با خروج از مجمع محلی ایرلند شمالی باعت تعطیلی این مجمع شدند.
درگیریهای خشونت بار میان جمهوری خواهان جدایی طلب و سلطنت طلبان مدافع حاکمیت لندن دراین منطقه از چهار بخش جغرافیایی کشور بریتانیا -در دهه های اخیر صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سلطنت طلبان ایرلند که پیرو مذهب پروتستان هستند -بر حاکمیت پادشاهی بریتانیا بر ایرلند شمالی پافشاری می کنند -اما جمهوری خواهان کاتولیک خواستار استقرار حکومت جمهوری در سراسر ایرلند( ایرلند شمالی و جنوبی) هستند.
اروپام2225/345 اروپام2225/345 شماره 082 ساعت 19:51 تمام انتهای پیام 19-51-36.P25

سرخط اخبار سیاست