انتشار عکسهای موهن در مورد حضرت عیسی در اسپانیا خشم کلیسا را برانگیخت .....................................................................
مادرید -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. فرهنگی. مذهب. نمایشگاه. کلیسا.اسپانیا.
انتشار طرحها و نقاشیهای موهن و مستهجن درباره حضرت عیسی( ع )و حضرت مریم( س ) در اسپانیا -خشم کلیسا -احزاب هوادار مذهب و مومنان را به شدت برانگیخته است. این نقاشیها مجموعه ای از طرح و عکسها است که توسط فردی به نام" خوسه آنتونیو مونتویا "در شهر باداخوز در ایالت اکسترامادورا در غرب اسپانیا به نمایش درآمده و در آن - حضرت عیسی و مریم به بدترین شکل ممکن مورد اهانت قرار گرفته اند.
حوزه اسقفی اسپانیا -انتشار این نقاشیهای مستهجن را آنهم با حمایت دولت محلی اکسترامادورا -به سخره گرفتن ارزشها و اعتقادات دینی مردم خوانده و اعلام کرده است که از طریق قانونی علیه آن اقدام خواهد کرد.
در بیانیه حوزه اسقفی اسپانیا تاکید شده است که اینگونه تصاویر موهن- غیرانسانی - بی ادبانه و کفرآمیز هدفی جز نشانه گرفتن اعتقادات مومنان و تهاجم به دین را دنبال نمی کند.
بیانیه - چنین اقداماتی را تهاجم به آزادی مذهب و اندیشه افراد خوانده و بر لزوم اقدام قاطعانه دولت در چارچوب حکومت قانون و دموکراسی تاکید کرده است. حوزه اسقفی اسپانیا در این زمینه از دولت و همه هنرمندان خواسته است احترام به دین - نمادها و نشانه های آن را در آثار خود رعایت کنند.
بیانیه با اشاره به برگزاری این نمایشگاه و نمایش یک فیلم توهین آمیز به حضرت مریم با عنوان" ترسا -جسم حضرت مسیح "در اسپانیا خاطرنشان کرده است : این گونه اقدامات که در چند روز گذشته توسط افراد غیر رسمی و ارگانهای دولتی روی داده است را نمی توان چیزی جز اهانت به مسیحیت و مذهب کاتولیک ارزیابی کرد.
بنا به آمار رسمی - بیش از 96 درصد مردم اسپانیا کاتولیک مذهب هستند اما مذهب در این کشور همچون دیگر جوامع غربی روز به روز رنک می بازد و اهانت در اشکال مختلف آن به دین و مذهب از یکسو و بی بندوباری اخلاقی و سرگشتگی معنوی از سوی دیگر -در همه ابعاد با سرعت در جامعه گسترش می یابد.
حوزه اسقفی تاکید کرده است که در تصاویر و طرحهای یادشده - مهمترین پایه های اعتقادی مسیحیت که بر احترام به حضرت عیسی - حضرت مریم و مقدسات استوار است - مورد اهانت و تهاجم قرار گرفته و روان پاک همه آزادیخواهان و افراد هوادار معنویت جریحه دار شده است. حزب" مردمی -" دومین حزب عمده اسپانیا نیز با انتقاد شدید از برگزاری این نمایشگاه و انتشار تصاویر آن - خواستار عذرخواهی دولت به سبب حمایت از آن شده است. این در حالی که مونتویا گفته است که آثار و طراحیهای جنجالی وی در سال 2003میلادی در دوران حکومت حزب" مردمی " در اسپانیا چاپ شده است و او در آن - هدف انتقاد از ارگانهای کاتولیک را دنبال می کند.
حزب" مردمی " گفته است که از چنین موضوعی بی اطلاع بوده و گرنه اجازه انتشار آن را نمی داد.
در چنین شرایطی" - خوان کارلوس رودریگز ایبارا "رییس دولت محلی ایالت اکسترمادورا از همه مومنان و کسانی که احساس می کنند بخاطر انتشار این تصاویر مستهجن - احساساتشان جریحه دار شده است - عذرخواهی کرد.
از سوی دیگر -مونتویا طراح این آثار گفت که افرادی ناشناس پس از برگزاری این نمایشگاه او را تهدید به مرک کرده اند.
اروپام2230 / 350 تمام شماره 084 ساعت 20:14 تمام انتهای پیام 20-14-51.P25

سرخط اخبار سیاست