مغز متفکر فاجعه 11 سپتامبر :کشتن پاپ سابق نیز در برنامه القاعده بود ....................................................................
رم - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. سوء قصد.خالد شیخ محمد.پاپ.ایتالیا " خالد شیخ محمد "مغز متفکر فاجعه 11 سپتامبر که در زندان " گوآنتانومو" بسر می برد - اقرار کرده است که در سال -1995 القاعده قصد کشتن پاپ فقید "ژان پل دوم " را داشته است. روزنامه" اونیره " ارگان اسقف های ایتالیا درشماره روز جمعه خود نوشت: مغز جنایی باند بن لادن که درسال 2003 به دست سازمان سیا گرفتار شد -اقرار کرده است که القاعده قصد داشت پاپ فقید "ژان پل دوم " را در سال 1995 به هنگام سفر به فیلیپین به قتل برساند - اما تلاش عوامل آن نافرجام ماند.
وی همچنین اقرار کرده است که فرماندهی کل نظامی القاعده بر عهده وی بود و 28 سوء قصد را برنامه ریزی کرده بود.
وی قصد داشت تا پاپ سابق را به هنگام سفر به فیلیپین و در مراسم روز جوانان - به قتل برساند. خالد شیخ محمد تروریست پاکستانی شنبه گذشته دردادگاه نظامی درمنطقه گوانتانامو( کوبا )اقرار نامه خود را نوشته است. دلیل نافرجام ماندن سوء قصد علیه پاپ - آتش سوزی در یک آپارتمان در مانیل بود .پلیس که درباره این حریق تحقیق می کرد - کشف کرد که 7 مورد آزمایش با مواد منفجره از سوی 2 ساکن این آپارتمان باعت ایجاد حریق شده است. بدنبال این جریان یکی ازاین دو نفر به نام" عبدالحکیم مراد "دستگیرشد و در رایانه او برنامه چگونگی سوء قصد علیه پاپ کشف شد.
تروریست ها قصد داشتند تا با پوشیدن لباس کشیش ها سوء قصد را انجام داده و سپس در میان جمعیت - خود را گم کنند.
پاپ فقید نیز چند روز پس از کشف برنامه مراد وارد فیلیپین شد - درآن روز 5 میلیون جوان دور پاپ گرد آمدند که خود بزرگترین گردهمایی تاریخ مسیحیت بشمار می رود.
اروپام/315/2171 شماره 077 ساعت 18:18 تمام انتهای پیام 18-18-28.P25

سرخط اخبار سیاست