ورمیانووستی : مواضع ایران - مسکو و پکن را در موقعیت دشواری قرار داده است .....................................................................
مسکو -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. روسیه. ایران. قطعنامه کارشناس موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین المللی آکادمی علوم روسیه گفت: مقامات ایران با سخنان و رفتار خود در هفته های اخیر -روسیه و چین - دو کشور دارای موضع مثبت( نسبت ایران ) در شورای امنیت را در موقعیت دشواری قرار دادند.
" آلکساندر پیکایف " روز جمعه به روزنامه" ورمیانووستی " گفت : اظهارات رییس جمهوری ایران مبنی براینکه" شورای امنیت برای ملل جهان از مشروعیت برخوردار نیست -" بدین معنا است که رای روسیه بعنوان عضو دائم این شورا نیز قانونی نیست"! وی گفت" : مسکو و پکن بعنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توانند این موضع ایران را بپذیرند که با شورای امنیت ارگان عالی اجرایی سازمان ملل متحد به ستیزه جویی پرداخته و مصوبات آنرا بصورت آشکار نادیده بگیرد.
" در چنین اوضاعی مقابله این دو کشور با فشار آمریکا در شورای امنیت مشکل خواهد بود" به گفته این کارشناس روس" - سیاستمداران ایرانی بصورت مستقیم به موفقیت سیاست آمریکا در مورد ایران کمک می کنند" ورمیانووستی همچنین نوشت : در شرایط وحدت بی سابقه اعضای شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای ایران - بحت ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تحت الشعاع قرار گرفته است. دیشب" ولادیمیر پاولوف " رییس" اتم استروی اکسپرت " راهی تهران شده و این سفر می تواند تلاش جدیدی برای نجات" بوشهر "باشد که در آستانه رکود قرار دارد.
روزنامه در پایان نوشت : با این حال اکنون هیچکس قادر نیست به ایران برای جلوگیری از وضع تحریم بین المللی کمک کند.
اروپام355/2240 شماره 051 ساعت 15:13 تمام انتهای پیام 15-13-57.P25

سرخط اخبار سیاست