نخست وزیر سابق اسپانیا با خروج نظامیان خارجی از افغانستان مخالفت کرد ...................................................................
مادرید -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. تروریسم. اسپانیا.افغانستان. " خوسه ماریا آسنار "نخست وزیر سابق اسپانیا با هر گونه خروج نیروهای خارجی از جمله اسپانیاییها از افغانستان مخالفت کرد -زیرا به عقیده وی- چنین اقدامی به معنای فراهم کردن شرایط برای استقرار یک حکومت طالبانی در اسپانیا خواهد بود.
به نوشته روزنامه ال پاییس - آسنار در مراسم کتابی با عنوان" نومحافظه کاران اسپانیا به چه می اندیشند -"گفت" : نیروهای طالبان و القاعده اکنون خواستار خروج نیروهای ما از افغانستان هستند اما اگر تسلیم شویم - گام بعدی آنان - برقراری قانون اسلامی در بخشی از سرزمین ما و از بین رفتن اصول برابری همگی ما در مقابل قانون خواهد بود".
وی افزود :دریافت تهدید از سوی القاعده به خاطر حمایت ما از دموکراسی ضعیف و تازه متولد افغانستان نباید چندان تعجب آور باشد.
به عقیده آسنار -تروریستها اکنون احساس ضعف می کنند و به همین دلیل- ضربه خود را در جایی که بیشترین اثر را برای جنایتهای آنها و دستیابی به اهدافشان می تواند داشته باشد -وارد می کنند.
نخست وزیر پیشین اسپانیا که در جنک و اشغال عراق با آمریکا همراهی کرد -تروریسم را" چالشی حیاتی برای جوامع آزاد "خواند.
وی گفت : تنها راه شکست تروریستها -پشتکاری - استفاده از همه سلاحهای حکومت قانونی و استحکام برای تسلیم نشدن در برابر شانتاژ آنها است. آسنار در این زمینه به چالش حزب محافظه کار تحت رهبری خود -حزب" مردمی" ـ با دولت سوسیالیست اسپانیا بر سر نحوه برخورد با سازمان جدایی طلبان باسک( اتا )که اسپانیاییها -آن را سازمانی تروریستی می دانند -اشاره کرد و گفت : اگر همانند مورد" د خوانا چائوس " زندانی جنجالی اتا که دولت او را آزادی مشروط داده است - تسلیم تروریسم شویم - دموکراسی - آزادی و اسپانیا را از دست خواهیم داد.
وی تصریح کرد :ضعف فقط با تغذیه و قوی کردن جنایتکاران به دست می آید چون افراط گرایان و تروریستها در برابر ضعف ما -شجاع می شوند.
آسنار در بخش دیگری از سخنانش - خود را نه یک نومحافظه کار بلکه یک لیبرال سنتی معرفی کرد.
وی اکنون سمت رسمی ندارد و در یک موسسه تحقیقاتی در اسپانیا که خود پایه گذاری کرده است - فعالیت می کند.
اروپام350/2230 شماره 007 ساعت 02:54 تمام انتهای پیام 02-54-55.P25

سرخط اخبار سیاست