۲۵ اسفند ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 9409794
۰ نفر
آهنی : صدورقطعنامه هاعلیه ایران سبب تضعیف جایگاه آژانس می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/86 پاریس - دکترعلی آهنی سفیرایران درفرانسه با تاکید بربی اثربودن صدورقطعنامه ها علیه ایران گفت : اینگونه برخوردها سبب تضعیف جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد بین المللی ناظر می شود.
آهنی جمعه شب دردیداربا جمعی از پزشکان ایرانی مقیم فرانسه با تاکید براینکه صدور این قطعنامه ها هیچ اثری بر روند توسعه ایران نخواهند داشت افزود: بانیان آن درقبال تضعیف جایگاه آژانس و نظام بین المللی مسوول هستند و باید عواقب آن را بپذیرند.
سفیر ایران در فرانسه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران مصمم است تا مساله هسته ای غیرنظامی خود را تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی با جدیت دنبال کند و غرب باید جایگاه رفیع ایران به عنوان یک کشوربزرگ و مهم را بپذیرد.
آهنی دراین دیدارتخصص جوانان ایرانی درعرصه فن آوری هسته ای را ستود و افزود : پیشرفت هایی که دراین زمینه ظرف چند سال اخیر درایران صورت گرفته مایه سردرگمی جهان حتی بازرسان آژانس بین المللی شده است .
وی گفت : خوشبختانه درزمینه هسته ای با انسجام ملی واعمال مدیریت خوب و قوی که درسطوح مختلف صورت گرفت ، نتایج خوبی بدست آمده است .
1651**1275**270** شماره 113 ساعت 11:33 تمام

سرخط اخبار سیاست