رئیس هیات بازرسی انتخابات خراسان جنوبی برحسن اجرای انتخابات تاکید کرد .....................................................................
بیرجند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.بازرسی رئیس هیات بازرسی انتخابات استان خراسان جنوبی بر حسن اجرای انتخابات توسط مجریان انتخابات تاکید کرد.
دکتر مجید امینی روزجمعه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تمام دستگاههای اجرایی امکانات رایانه ای و خودرویی خواسته شده را برای بکارگیری آنها در انتخابات در اختیار استانداری قرار داده اند و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.
معاون پشتیبانی و توسعه امور انسانی استانداری خراسان جنوبی افزود: در ارتباط با فوق العاده ماموریت کارکنان شعب اخذ رای نیزهماهنگی برای پرداخت حق ماموریت این افراد در اسرع وقت انجام شده است.
وی گفت: اجرا و نظارت بر حسن اجرای انتخابات از وظایف ذاتی وزارت کشور است.
وی همچنین از استفاده نکردن دستگاههای اجرایی از امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع یا علیه نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد. ک/3 7214/664/659 شماره 199 ساعت 12:17 تمام

سرخط اخبار سیاست