قدرت نرم انقلاب اسلامی تفکر لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/20 سیاسی.ذاکر اصفهانی.همایش عملیات روانی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با یادآوری اینکه قدرت نرم انقلاب اسلامی جریان تفکر لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است، گفت: امروز آنچه جریان لیبرال دموکراسی آن را دشمن خود می داند ابزار قوی نظامی نیست بلکه تعریفی است که جمهوری اسلامی در پرتوقدرت نرم ارایه می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علیرضا ذاکر اصفهانی عصر سه شنبه در همایش عملیات روانی، مهندسی آینده پژوهی، در سالن همایش های بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی را یکی از خصوصیت های ویژه این پدیده قرن بیستم برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی یک نگاه فلسفه و برداشت جدید از جهان و حیات انسان را ابتدا در برابر مردم ایران و سپس دنیا قرار داد.
عضو شورای مشاوران رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چه عاملی موجب نگرانی شرق و غرب نسبت به انقلاب اسلامی شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی آخرین ضربات به پیکره نگاه انسان مدار عصر جدید وارد کرد.
ذاکر اصفهانی از انقلاب اسلامی به عنوان یک حکایت، رویکرد، نگاه و فلسفه جدید در دنیای معاصر نام برد و با اشاره به مقاومت هایی که در برابر این انقلاب شکل گرفته است، گفت: انقلاب اسلامی در راستای قدرت نرم با چالش هایی مواجه شد.
وی با بیان این که انقلاب اسلامی انسان جدید را به دنیا معرفی می کند خاطر نشان کرد که بشریت مستعد این تعریف از ایران است.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری الهام بخشی از ناحیه انقلاب اسلامی را نیز ریشه در همین تعریف دانست و گفت: بدیهی است که این امر نقطه مقابل یعنی غرب را نگران کرده است.
وی گفت: انقلاب اسلامی به لحاظ تئوریک و تاریخی از انسان کامل تفکر اسلامی و شیعی تعریفی را ارایه داده که موجب نگرانی غرب شده است.
ذاکر اصفهانی پیدایش مسائل ایدئولوژیک چند قطبی شدن جهان، پیدایش بازیگران جدید در عرصه های فرادولتی، بازگشت مذهب به هسته سیاست، مذموم شدن خشونت و داعیه دار شدن تفکرات دینی در عرصه قدرت را موجب تحولات شگرف برشمرد.
وی همچنین گفت: نقطه مقابل این قدرت نرم ابزارهای تکنیک هایی است که برای مقابله از نوع نرم پدید می آید.
ذاکر اصفهانی خاطر نشان کرد که عملیات روانی به عنوان جنگ روانی نه برای تغییر رفتار، تغییر ساختار، بلکه برای مقابله با نحوه فکر و نگاه جدید به عنوان قدرت نرم صورت می گیرد.
سیام/7432/ف.س/ شماره 152 ساعت 17:10 تمام

سرخط اخبار سیاست