پنج دیپلمات ایرانی وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد شدند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/18 سیاسی.ایران.عراق.دیپلمات های آزاد شده بغداد - پنج دیپلمات و کارمند ایرانی آزاد شده در عراق عصر روز پنجشنبه وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد شدند. به گزارش خبرنگار ایرنا در بغداد، دولت عراق بعد از تحویل گرفتن دیپلماتها و کارمندان ایرانی از نیروهای آمریکایی و اجرای مسایل اداری ، عصر امروز آنها را در کمال صحت و سلامت تحویل سفارت جمهوری اسلامی ایران داد. اسامی پنج دیپلمات و کارمند ایرانی به ترتیب محسن باقری، محمود فرهادی، مجید قائمی، مجید داغریو عباس جمی هستند که بعد از پیگیریهای مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق و همکاری بغداد روز پنجشنبه آزاد شدند. قرار است تا ساعاتی دیگر آنها از طریق هوایی عازم جمهوری اسلامی ایران شوند. خاورم 2291/1526

سرخط اخبار سیاست