۳۰ فروردین ۱۳۸۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 9287684
۰ نفر
اختصاصی ایرنا / تاکید رئیس جمهوری برضرورت امکان دفاع حسین درخشان و رکسانا صابری از اتهامات وارده # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/01/30 سیاسی.3.3 رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به دادستان تهران خواستار رعایت قسط و عدل در رسیدگی به اتهامات رکسانا صابری و حسین درخشان شد. به گزارش ایرنا متن نامه عبدالرضا شیخ الاسلامی رییس دفتر رییس جمهور به سعید مرتضوی به شرح زیر است: جناب آقای سعید مرتضوی دادستان محترم تهران سلام علیکم به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقای حسین درخشان و خانم رکسانا صابری در مراجع قضایی دردست رسیدگی می باشد. نظر به تاکید ریاست محترم جمهوری، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مراحل رسیدگی به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعایت قسط و عدل و جمیع موازین قانونی صورت گیرد و شخصا مراقبت فرمایید تا متهمان بتوانند از کلیه آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچکترین حقی از آنها ضایع نشود.

سرخط اخبار سیاست