اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره حمله نظامی به لیبی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/29 سیاسی.لیبی.لیبی تهران - سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص حمله نظامی کشورهای غربی به لیبی گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم و دفاع از خواسته ها و مطالبات مشروع آنها در هر کشوری است .
به گزارش ایرنا رامین مهمانپرست در پاسخ به سوالی در این باره اظهار داشت : سوابق و عملکرد کشورهای سلطه گر در اشغال کشورهای تحت ستم همواره نیات آنها را در اینگونه اقدامات با شک و تردید همراه می سازد.
مهمانپرست افزود: این کشورها معمولا با شعارهای اغواکننده حمایت از مردم وارد شده ولی در اصل منافع خود را در سیطره بر کشورهای مورد نظر و ایجاد پایگاه های نظامی و ادامه استعمار و سلطه به شکلی نوین دنبال می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه از مردم کشورهایی که با تحولات بزرگی روبرو هستند خواست با حفظ هوشیاری ، مطالبات به حق خود را دنبال کرده و اجازه تسلط کشورهای بیگانه را بر خاک خود ندهند.
سیام 1568 شماره 005 ساعت 12:23 تمام

سرخط اخبار سیاست