بانک مرکزی مسوول لغو مجوز و جریمه متخلفان حوزه پولی شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/08/23 سیاسی.برنامه پنجم توسعه مجلس بانک مرکزی شورای پول و اعتبار.برنامه پنجم توسعه مجلس بانک مرکزی شورای پول و اعتبار تهران - براساس تصمیم نمایندگان مجلس، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالان حوزه پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؟ در نوبت بعداظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ؟ نمایندگان به ادامه رسیدگی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه پرداختند.
با تصویب نمایندگان ؟ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است. همچنین ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافیها و لیزینگها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس ؟ همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.
انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی از دیگر مصوبات نمایندگان مجلس بود که براساس آن ؟ داشتن دانشنامه کارشناسی مرتبط ؟ از شرایط اساسی انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکهای دولتی است. ضمن آنکه دو سوم اعضاء هیات مدیره حداقل 10 سال سابقه کاری در نظام بانکی داشته باشند.
نمایندگان مجلس اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی را نیز به بانک مرکزی سپردند.
** واگذاری احکام بانکداری بدون ربا به شورای پول و اعتبار براساس مصوبه نمایندگان مجلس و استناد به بند -<23 سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری ؟ شورای پول و اعتبار موظف شد در طی برنامه پنجم توسعه نسبت به اصلاح رویه های اجرایی و حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا اقدام کند.
همچنین شورای پول و اعتبار باید نسبت به ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانکهای کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس ؟ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از دیگر اموری است که شورای پول و اعتبار باید انجام دهد.
براساس این مصوبه، شفافیت خدمات بانکی باید از طریق الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی و نیز راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیر متعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روش های خاص انجام پذیرد.
تقویت نظامهای پرداخت از دیگر وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار است تا سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب را مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام قرض الحسنه عملیاتی شود.
مجلس شورای اسلامی ؟ عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین را به عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا افزود و تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده را شورای پول و اعتبار واگذار کرد.
سیام 1908**2023**2025** شماره 072 ساعت 18:26 تمام

سرخط اخبار سیاست