مدیرکل اموربین الملل دفتر رییس جمهور: دیپلماسی نوروز از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/02 اجتماعی.دولت.نوروز تهران - مدیر کل امور بین الملل دفتر رییس جمهور گفت: برگزاری جشن های جهانی نوروز در جمهوری اسلامی ایران در راستای تئوریزه کردن دیپلماسی نوروز و از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است.
به گزارش ایرنا به نقل از سایت جهانی نوروز، محمدرضا فرقانی روز سه شنبه با اشاره به ابعاد گسترده برگزاری جشن جهانی نوروز و تاثیرات آن در دیپلماسی خارجی کشورمان اظهار داشت: دیپلماسی نوروز یکی از دستاوردهای بزرگ دولت دهم است و به عنوان روندی جدید در این عرصه تدوین شده است.
وی با یادآوری ثبت روز جهانی نوروز در سازمان ملل متحد در سال گذشته و نفوذ این فرهنگ در حوزه ملت های خاورمیانه و قفقاز، تاکید کرد : نوروز به عنوان روز صلح و آرامش و روز نزدیکی دل های ملت های منطقه به یکدیگر است فرقانی افزود: دیپلماسی نوروز به همه تحرکاتی که تحت عنوان بزرگداشت نوروز برگزار می شود، اطلاق شده و قرار است پس از برگزاری جشن جهانی نوروز امسال، این دیپلماسی به عنوان یکی از دکترین های دیپلماسی کشور هم پیگیری شود.
مدیر کل امور بین الملل جشن جهانی نوروز با تاکید براین که جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری هدفمند بر روی نوروز می تواند از این فرهنگ به عنوان یکی از محورهای دیپلماسی فعال کشور استفاده کند، گفت: در این راستا در آینده نیز تلاش هایی جهت تئوریزه کردن کامل این موضوع صورت خواهد گرفت اجتمام 9102** /1581 شماره 026 ساعت 18:35 تمام

سرخط اخبار سیاست