مقام سوریه:عقب نشینی نیروهای سوریه تاقبل ازانتخابات درلبنان انجام خواهد شد # الجزیره ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.الجزایر.اتحادیه عرب. معاون وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد: سرنوشت عقب نشینی کامل نیروهای سوریه از لبنان برای قبل از برگزاری انتخابات، تا هفته نخست ماه آوریل مشخص خواهد شد. "ولید المعلم" روز یکشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در شهر الجزیره به خبرنگاران گفت: توافق درباره پیگیری توافقنامه طائف و احترام به تصمیمات بین المللی در نشست اخیر کمیسیون مشترک سوریه و لبنان صورت گرفته است. وی با تاکید بر وجود روابط برادرانه و هماهنگی میان دو کشور سوریه و لبنان تصریح کرد که موضوع روابط دو کشور مساله ای دو جانبه است و در دستور کار نشست وزیران خارجه عرب قرار ندارد. ولید المعلم همچنین از "وجود فضای سازنده و تفاهم آمیز این نشست و درک خطراتی که آینده جهان عرب را تهدید می کند" ابراز خرسندی کرد. وی گفت: موضع نشست، حمایت از سوریه در برابر فشارهای خارجی و تصمیم به حمایت از لبنان در برابر همین فشارهاست. معاون وزیر خارجه سوریه در پاسخ به سووالی در خصوص روند موسوم به صلح اعراب و اسراییل گفت: موضع جهان عرب دراین زمینه واضح است و ما نیازمند تلاش بین المللی برای تحرک بخشیدن به اجرای قطعنامه ها و توافقات بین المللی هستیم. خاورم/380/ 1773

سرخط اخبار سیاست