۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9231470
T T
۰ نفر
نماینده تفت درمجلس ازپرداخت عیدی و پاداش به نمایندگان مجلس انتقاد کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/83 نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین مبلغی با عنوان عیدی و پاداش نمایندگان از هیات رییسه مجلس انتقاد و گله کرد. "سید جلال یحیی زاده" روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس افزود: هم نفس کار صحیح نبود و هم این که ارایه آن به عنوان نامه محرمانه به نماینده غلط بود. وی تاکید کرد: درمورد توضیحات و توجیهات ارایه شده باید گفت "از قضا سکنجبین صفرا فزود"، آیا بهتر نیست که در این موارد که با حیثت مجلس ارتباط دارد قبل از تصمیم گیری نمایندگان را حداقل کمی عاقل بدانیم و با آنها مشورت کنیم. این نماینده مجلس اظهار داشت: آیا چنین کاری مخالف اصولگرایی ، صرفه- جویی ، شفافیت و شعارهای اعلام شده نیست. آیا در این مورد با آبرو و حیثت عزیزانی که در دفاتر نمایندگان به صورت افتخاری و قصد قربت انجام وظیفه می کنند، بازی نشد. یحیی زاده ادامه داد: آیا بهتر نیست چنین مبالغی که اکثر نمایندگان با اضافه کردن مبالغ دیگری بر روی آن که به محرومین ، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان بهزیستی می دهند، برای قرار نگرفتن در موضع تهمت از ابتدا به مستقیم به حساب آن ارگانها واریز می شد. وی همچنین در نطق پیش از دستور خود گفت: همانند رییس مجلس که در درج خبری مربوط به یک نماینده ای در روزنامه ای از کار خبرنگاران حمایت کردند ، از خبرنگارانی که صادقانه و بدون بهره برداری این خبر را منتشر کردند، تشکر کنم. نماینده مردم تفت و میبد همچنین از خبرنگاران پارلمانی خواست اجازه ندهند یکی، دو نفر از خواهران خبرنگار با وضعیتی خارج از شان زن مسلمان بخواهند با نمایندگان مجلس صحبت کنند و پاسخ بگیرند. این نماینده همچنین به تصویب بودجه سال 84 در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس تلاش کرد تا آنجا که ممکن است تغییراتی مثبت در چارچوب قانون و در راستای اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله کشور و تحقق مطالبات مردم انجام دهد. یحیی زاده ادامه داد: کاهش بودجه های خارج از شمول از یک هزار و 500 میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان ، تحکیم تثبیت قیمتها، کاهش چهار هزار میلیاردتومانی هزینه های شرکتهای دولتی و افزایش سود شرکتهای دولتی از حمله موفقیتهای برجسته در این راستا بود. وی همچنین جایگزینی سوخت، ایجاد صندوق ذخیره ریالی، افزایش حمایت از ایثارگران و خانواده های شاهد، محرومان و مددجویان، تامین بودجه بیمه روستایی ، افزایش بودجه نهادهای دینی را از دیگر موفقیتهای مجلس در تصویب بودجه سال آتی دانست. این نماینده مجلس تاکید کرد: نظام بودجه ریزی کشور همچنان بیمار است و کارشناسان معتقدند این نظام از سال 1349 دچار تحولی اساسی نشده است. یحیی زاده گفت : مجلس خیلی نمی تواند در لایحه بودجه اثرگذار باشد و هرچند در این بودجه بیمار چانه زنی حرف اول را می زند. وی تصریح کرد:با این وجود نمی توان روند فعلی تصویب بودجه در مجلس را تایید کرد زیرا این روند دچار یک پارادوکس آشکار است. این نماینده ادامه داد: همه نمایندگان مجلس حق دخالت در تصویب بودجه دارند. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با بیان اینکه "کیف بودجه دولت حاوی چند جلد کتاب با یک هزار و 654 صفحه بود"، اظهار داشت: پیشنهادات نمایندگان در 12 جزوه با یک هزار و 49 صفحه توزیع شد. یحیی زاده سوال کرد: آیا برای بررسی تمام این موارد این زمان کافی است ؟ وی یادآور شد: در طی بررسی لایحه بودجه 325 پیشنهاد از صدها پیشنهاد مکتوب مطرح شد که 72 ساعت در جلسات علنی وقت صرف شد. یعنی بطور متوسط برای بررسی هر پیشنهاد فقط 5/13 دقیقه وقت اختصاص داده شده است. یحیی زاده ادامه داد: علاوه بر عدم طرح صدها پیشنهاد هیچ فرصتی برای بررسی مصوبات تلفیق در ردیفها باقی نماند، آیا این زیرپا گذاشتن آشکار بند 11 ماده 3 آیین نامه نیست. وی خاطرنشان کرد: آیا بهتر نیست که کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس در این مورد چاره ای بیندیشد. این نماینده مجلس با اشاره به این که در 91 مورد از پیشنهاداتی که مطرح شد رای مثبت از رقم های یک رقمی تا حداکثر 50 رای مثبت بود، گفت طراحان چنین پینشهاداتی می توانستند با یک ارزیابی و نظرسنجی مختصر از نمایندگان به همین نتیجه برسند، تا وقت مجلس صرف نشود. یحیی زاده اظهار داشت: بسیاری از پیشنهادات از جهت قانونی قابل طرح نمی باشد که این علاوه براین که ضرورت آموزش نظام بودجه ریزی را برای بعضی از ما نمایندگان روشن ساخت این سوال را مطرح کرد که حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیونها چه فایده و خاصیتی داشته است. سیام.1336ـ1415
۰ نفر