۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9230666
T T
۰ نفر

بررسی لایحه بودجه 1384 درمجلس ادامه یافت

۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9230666
بررسی لایحه بودجه 1384 درمجلس ادامه یافت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/83 داخلی.سیاسی.مجلس.بودجه 84. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1384 کل کشور ، درجلسه علنی روز چهارشنبه خود بند الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه را مورد بررسی قراردادند. به موجب این بند الحاقی، به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی ) زیر 12 سال، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. براساس این بند، موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها، طبق تعرفه مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد. همچنین بارمالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاههای اجرایی به میزان حداقل 100 میلیارد ریال تامین و دراختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار می گیرد و سهم هریک از دستگاههای مذکور معادل 50 درصد می باشد. سیام. 1344 - 1329 1415-
۰ نفر