یک حقوقدادن: دادرسی عادلانه محاکمه ای است که برمبنای عدالت و قانون باشد # تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.اجتماعی.حقوق بشر. "محمد سیف زاده" حقوقدان و عضوکانون مدافعان حقوق بشر در ایران معتقد است: دادرسی عادلانه به عنوان بحثی که دراعلامیه جهانی حقوق بشربه آن اشاره شده، محاکمه ای است که بر مبنای عدالت و قانون باشد. وی، این مطلب رادر همایش "حقوق بشر، گذار از جهان تکلیف" و در سخنرانی خود با عنوان "حق برخورداری از دادرسی عادلانه" عنوان کرد. سیف زاده یادآور شد: در قرون وسطی اصل بر مجرمیت افراد بود و دادرسی ها بدین صورت بود که فرد متهم برائت خود را زیر شکنجه ثابت کند اما از زمان تصویب اعلامیه حقوق بشر، محاکم جهان و دادرسی ها دارای اوصافی متفاوت با گذشته خود شد. عضو کانون مدافعان حقوق بشر "استقلال قوه قضائیه درقبال حکومت" بر مبنای اصل تفکیک قوا و "بی طرفی قضاوت" را از اصول دادرسی منصفانه دانست.
وی "تعقیبات اصولی و محوری"، "منع تفتیش عقاید متهمان توسط بازپرس" و "آزادی بیان و نشر آن" را از دیگر شاخصه های دادرسی منصفانه معرفی کرد. سیف زاده همچنین "منع تجسس و استراق سمع و شنود" را چه بصورت عام برای مردم و چه به معنای خاص برای کسانی که در معرض تعقیب هستند، یکی از این شاخصه ها برشمرد و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی نیز به این اصول تاکید شده است. وی، در ادامه گفت: در نظرگرفتن حق دادخواهی، به این معنا که هیچکس حق ندارد مردم را از مراجعه به محاکم صالحه باز دارد، از جمله نشانه های دادرسی منصفانه است. سیف زاده، شاخصه های حق استفاده از وکیل، که در پیش نویس لایحه قانون کانون وکالت آمده را مورد اعتراض قرار داد. به عقیده این حقوقدان و وکیل دادگستری در پیش نویس این قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری مورد تعرض قرار گرفته و امنیت دفاع از مردم ضربه خورده است. به اعتقاد وی، تحت انقیاد قرار دادن "کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین ارگان مدنی ایران، موازنه عدالت را بر هم می زند. سیف زاده "قانونی بودن جرم و مجازات"، اصول "برائت"، "ممنوعیت شکنجه"، "ممنوعیت هتک حرمت"، "ممنوعیت تبعیض"، "محاکمه علنی" و تشکیل "دادگاه بی طرف و صالحه" را از دیگر شاخصه های دادرسی عادلانه برشمرد. این حقوقدان یادآورشد: کلیه این موازین جزء اصول اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشور هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. همایش دو روزه "حقوق بشر، گذار از تکلیف" به همت انجمن اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، که از امروز آغاز شد، فردا نیز در تالار الغدیر این دانشکده ادامه خواهد داشت. "اردشیر امیرارجمند"، "نسرین ستوده"، "محمد علی دادخواه" و "شادی صدر" از دیگر سخنرانان امروز این همایش بودند. براساس اعلام برگزارکنندگان این برنامه، "نسرین مصفا"، "بهمن کشاورز"، "رزا قره چورلو"، "سید حسن امین" ، "احمد زید آبادی" ، "محمد تقی فاضل میبدی" و "حاتم قادری" سخنرانان روز دوم همایش خواهند بود. فراهنک. اجتمام 2305 /1593/ 1805

سرخط اخبار سیاست