کمیسیون تلفیق درآمدهای دولت را 36 هزارمیلیارد ریال افزایش داد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.مجلس. مدیردفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفت : در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق، 36 هزار میلیارد ریال به درآمدهای دولت اضافه شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، محمدکردبچه روز شنبه درجمع خبرنگاران پارلمانی گفت : کمیته های سه گانه کمیسیون تلفیق نحوه هزینه درآمدهای اضافه شده را مشخص کرده اند که پس از بررسی هیات رییسه در نهایت در جدول کمییون تلفیق به تصویب رسید. وی افزود: از محل 36 هزار میلیارد ریال درآمد اضافه شده 17 هزار میلیاردریال ناشی از درآمد واگذاری شهام شرکتهای دولتی است . مدیر دفتر اقتصادی کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: از کل منابع 3/8 درصدی سهم شرکت ملی نفت ایران 7/91 درصد سهم دولت بود که مجلس سهم شرکت ملی نفت ایران را کاهش داد و به سهم دولت اضافه دولت اضافه کرد و 10 هزار میلیارد ریال نیز مالیات شرکتهای دولتی خواهد بود. کردبچه افزود: درنهایت 36 هزار میلیارد ریال به درآمد دولت اضافه شد 38 هزار و 900 میلیارد ریال نیز درآمد شرکت ترک سل بود که به درآمد دولت افزوده خواهد شد. وی پیش بینی کرد عدم تحقق درآمدها درسال 84 کمتر از سالهای قبل باشد . سیام. 1553 - 1329 - 1415 -

سرخط اخبار سیاست