نامزد ایتالیا برای پذیرش مسوولیت کمیسر عالی پناهندگان معرفی شد # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.سیاسی.ایتالیا. دولت ایتالیا روز شنبه خانم "اما بونینورا" را برای جانشینی "رود لوبرس" کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد معرفی کرد. "لوبرس" دوم اسفندماه و به دنبال طرح یک سلسله اتهامات مبنی بر ایجاد مزاحمت جنسی برای یکی از همکارانش ، مجبور به استعفا شد. خانم بونینورا که عضو حزب رادیکال های ایتالیا است پیش از این در کمیسیون اروپا ، کمیسر بوده است. کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است از میان نامزدهای پیشنهادی یک نفر را برای جانشینی آقای لوبرس برگزیند. اما در عرصه سیاسی ایتالیا این حرکت دولت تحت رهبری سیلویو برلوسکونی، مفهوم دیگری دارد. اساسا شاید برای برلوسکونی پذیرفتن و یا نپذیرفتن خانم بونینورا اهمیتی چندانی نداشته باشد زیرا که نکته مهم در این روند نشان دادن چراغ سبزی به رادیکال ها بود که هم اکنون در میان دو گزینه پیوستن به چپها و یا راستگرایان ایتالیا سرگردان هستند. برلوسکونی اخیرا وارد مذاکراتی با رایکال ها شده بود تا این حزب را به پیوستن به ائتلاف راستگرایان ترغیب کند اما تلاش های او ناکام ماند. رادیکال ها که با هر حرکت مهارکننده آزادی حتی کشیدن مواد مخدر در ملاء عام نیز مخالفت دارند ، خود را به دیدگاههای چپگرایان نزدیکتر می بییند و برای پیوستن به این جناح آمادگی دارند اما نکته در اینجاست که چنین حرکتی می تواند اختلافاتی را در میان احزاب ائتلافی چپگرا ایجاد کند. بهترین شیوه برای چپگرایان ، شناور بودن رادیکال ها در میان دو جناح است ، حرکتی که خوشایند برلوسکونی نیست چرا که در مواقع ضروری ، رادیکال ها عمدتا به نفع طرحهای چپگرایان رای می دهند. احتمالا در روزهای آینده با چراغ سبز برلوسکونی به رادیکال ها، تماس های تازه ای میان این دو برقرار خواهد شد. اروپام 315/2171

سرخط اخبار سیاست