اشپیگل: 700 دانشمند آمریکایی علیه هزینه های پژوهشی بر روی سلاح میکروبی اعتراض کردند # برلین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 آلمان.خارجی.نظامی مجله اشپیگل روز شنبه نوشت که بیش از 700 دانشمند آمریکایی که در میان آنها دارنده جایزه نوبل نیز وجود دارد در یک نامه سرگشاده علیه هزینه های پژوهشی این کشور برای سلاحهای میکروبی اعتراض کردند. این مجله آلمانی در صفحه انیترنتی خود با استناد به نامه متخصصین پزشکی آمریکا افزود: پژوهش بر روی سلاحهای میکروبی،بهداشت و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره انداخته است. به گفته این دانشمندان آمریکای، تمرکز بر روی پژوهش و تحقیق روی سلاحهای میکروبی، بودجه ای را که برای طرحهای مهمتر نیاز است مصرف می کند. اشپیگل نوشت: دانشمندان آمریکایی، موسسه ملی بهداشت (ان.آی.اچ.) آمریکا را به بی توجهی در امراضی چون "سل" و "سفلیس" می کنند. موسسه ملی بهداشت آمریکا یک نهاد دولتی است که بودجه پژوهشی در بخش پزشکی را تصویب می نماید. به نوشته مجله آلمانی، این نامه اعتراض آمیز که به ابتکارعمل "ریچارد ابریک" یک دانشمند بیولوژی مولکولی از دانشگاه روتگرس تدوین شده، از سوی "سیدنی آلتمن" دانشمند دیگر بیولوژی مولکولی از دانشگاه یاله و دارنده جایزه نوبل و همچنین "آرتور کرونبرک" یک بیوشمیست از دانشگاه استانفورد کالیفرنیا نیز حمایت شده است. اروپام/2050/250/1275/1390

سرخط اخبار سیاست