روحانی: ایران در خصوص غنی سازی اورانیوم معامله نمی کند (1) # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : ما در خصوص غنی سازی اورانیوم با کسی معامله نمی کنیم و توقف کامل غنی سازی به هیچ وجه مورد قبول ما نیست ، جمهوری اسلامی ایران حتمابه غنی سازی خواهد پرداخت و دوران تعلیق موقتی خواهد بود. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسن روحانی روز شنبه در پایان نشست صبح کنفرانس بین المللی فن آوری هسته ای و توسعه پایدار در گفت وگو با خبرنگاران داخلی وخارجی، گفت : فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز بوده و هیچ گاه فعالیت غیر صلح آمیز نداشته است . روحانی در پاسخ به سووالی در خصوص روند مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی گفت : دردیدار با سران دو کشور اروپایی ( فرانسه و آلمان ) به کندی روند مذاکرات اشاره و تاکید کردم که ادامه مذاکرات منوط به پیشرفت مذاکرات است و از روندکار در کمیته هسته ای ناراضی هستیم . وی با اشاره به این که سران دوکشور اروپایی نیز بر کلیت این امر معترف و متعقد بودند که مذاکرات باید سرعت بیشتری داشته باشد، گفت : در اواخر اسفندماه که کمیته راهبری گزارش مذاکرات سه ماه را ارایه خواهد داد اگر نتیجه این گزارش امیدوارکننده باشد و شاهد پیشرفت ملمس باشیم،به مذاکرات خود ادامه خواهیم داد . دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکیدکرد: اگر گزارش کمیته راهبری حاکی از پیشرفت ملموس و موفقیت در مذاکرات نباشد،به مذاکره ادامه نخواهیم داد. روحانی با اشاره به ارائه فرمولی از سوی ایران به سران دو کشور اروپایی در خصوص دستیابی به تضمین عینی برای اینکه هم جمهوری اسلامی ایران از حق خود برخوردار باشد و هم اروپاییها نگرانی نداشته باشند اشاره کرد و گفت : فرمول های دیگر نیز برای ارائه کردن داریم که اگر اروپا این فرمول های را نپذیرد در مقابل افکار عمومی با مشکل مواجه خواهد شد . وی افزود: در صورت مخالفت اروپا ما فرمولهای خود را به دنیا ارائه خواهیم کرد و مشخص خواهد شد که ما همکاری لازم را کرده ایم و مقامات اروپا کارشکنی کرده و بعنوان ناقض معاهدات تهران - پاریس شناخته خواهند شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این که الان توپ در زمین اروپاست،اظهارداشت : البته یک نگاه اروپاییها به آنطرف آب (آمریکا) است و اروپاییها در موارد مهم در تصمیم گیری دچار مشکل می شوند و به "چه کنم،چه کنم" می افتند . دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص سیاست آمریکا در مذاکره ایران با اروپاییها و دخالت آمریکا دراین مذاکرات،گفت : هنوز اعتقادی به حسن نیت آمریکاییها نداریم و آنها در سخنان خود صادق نیستند و هنوز با لحن تند و تهدید آمیز علیه ایران صحبت می کنند و خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند . روحانی باتاکیدبراین که ما با اروپاییها مذاکره می کنیم و باآمریکا هیچ کاری درمذاکرات نداریم،گفت : اگر اروپاو آمریکا می خواهند بایکدیگر تبادل نظرکنند ربطی به ما ندارد. وی تاکیدکرد: تنها توافق در زمینه تضمین عینی برای ما راه گشا خواهد بود و اگر اروپا حسن نیت داشته باشد می توانیم در خصوص تضمین عینی به توافق برسیم . دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید براین که تهدیدات علیه ایران مثمر ثمر نخواهد بود،گفت : ما علاقه نداریم که از فعالیت صلح آمیز هسته ای ما کشوری ناراحت شود و برای رفع نگرانی از کشورهای دیگر هیچ مشکلی نداریم . وی باطرح این سووال این که دشمنان از تهدید چه هدفی را دنبال می کنند،گفت : آیا اگر بر اثر این تهدیدات ایران اقدامات داوطلبانه واعتماد ساز خود را کنار بگذارد آنها به هدف خود خواهند رسید. روحانی در خصوص پیشنهاد ارائه امتیازات اقتصادی به ایران در مقابل توقف غنی سازی ، گفت : ما بر سر غنی سازی با کسی معامله نمی کنیم و امتیازات اقتصادی از جمله خرید ایرباس و پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، غنی سازی را جبران نمی کند . دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به سووالی در خصوص ادعای مطرح شده در مورد فعالیت اتمی در زیر یک تونل در نزدکی تاسیسات اصفهان گفت : اولا ساخت تونل هیچ مشکلی ندارد ، ثانیا تمام مراحل ساخت این تونل که بعنوان انبار از آن استفاده می شود با اطلاع کامل آژانس انجام شده است. وی افزود: هیچ گونه فعالیت مخفی از نظر آژانس دراین تونل وجودندارد و بازرسان هر روز از نزدیکی این تونل عبور می کنند.تنها اعتراض آنها درخصوص این تونل این بوده که چرا دیر به آنها اطلاع داده شده است . دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین درخصوص خبر ساخت پلوتونیوم تسلیحاتی در مجموعه آب سنگین اراک،گفت : در آب سنگین اراک مشغول تهیه آب سنگین و در حال ساخت تجهیزات راکتور آب سنگین هستیم . وی افزود: فعالیت انجام شده در مجموعه آب سنگین اراک زیر نظر آژانس انجام می شود و به هیچ عنوان به دنبال ساخت پلوتونیوم برای سلاح هسته ای در این مجموعه نیستیم، ضمن این که تولید پلوتونیوم شرایط خاصی دارد. ادامه دارد... سیام. 1710 - 1329 - 1415 -

سرخط اخبار سیاست