حسن روحانی:اگرپرونده ایران به شورای امنیت برود، اعتمادسازی متوقف می شود(2) # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلام ی 15/12/83 داخلی.سیاسی.هسته ای.کنفرانس.روحانی. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود با اروپاییها به دنبال حل و فصل مشکلات از طریق قانونی و در چارچوب مقررات و نهادهای بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : بسیاری از کشورها راه حل اتخاذ شده از سوی ایران را می پسندندو تنها کشوری که با این موضوع مخالفت می کند،آمریکاست.
روحانی افزود: آمریکا به دنبال تبدیل شدن موضوع پرونده هسته ای ایران به یک بحران است و با افزایش تنش به دنبال هدایت این بحران به سمت یک موضوع امنیتی بین المللی است، درحالی که بسیاری از کشورها جهان از رفتار آمریکا و سلطه طلبی این کشور نگران هستند. روحانی بااشاره به اینکه عملکرد شفاف جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده هسته ای و همکاری کامل با آژانس اعتماد عمومی را به همراه داشته است، گفت : در سایه میسر درست انتخاب شده از سوی جمهوری اسلامی ایران،جهان از نگرانیها فاصله گرفت و این اعتماد به وجودآمد که برنامه هسته ای ایران صرفا صلح آمیز است . وی اضافه کرد: در سایه این انتخاب مقررات و نهادهای بین المللی نیز تقویت شد و به کشورهای جهان ثابت شد که مقررات بین المللی همچون "ان پی تی" و نهادهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر هستند از طریق اجرای مقررات قانونی نگرانی های احتمالی موجود را رفع کنند. روحانی خاطرنشان کرد: به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی جایگاه جدی در دنیا پیدا کرد و نشان داد که قادر است نقش اصلی خود را برای رفع نگرانی از انحراف به سمت اشاعه سلاحهای کشتار جمعی توسط کشورها به خوبی ایفا کند و این جایگاه تثبیت شده آژانس ، جایگاه بسیار مهمی است . دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود مذاکرات هسته ای ایران با اروپا در خصوص پرونده هسته ای و جلوگیری از تنش را از عوامل ایجاد صلح و ثبات در منطقه دانست و گفت : در سایه راه و میسر درستی که جمهوری اسلامی ایران برگزید و اکثریت کشورهای دنیا نیز آن را قبول کردند،امروز در منطقه حساس و استراتژیک ما، با صلح و ثبات مواجه هستیم . روحانی افزود: امضای پروتکل الحاقی توسط ایران و اجرای داوطلبانه آن و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی به این معنی است که صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران در آینده تضمین شده و بی تردید بهترین تضمین برای صلح آمیز ماندن فعالیتهای هسته ای ایران اجرای کامل پروتکل الحاقی است . سیام. -1701 1329 - -1415

سرخط اخبار سیاست