اعتراض به غیبت تعدادی ازنمایندگان،که به تعطیلی مجلس در روزپنجشنبه منجر شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.مجلس. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روزشنبه مجلس ، طی تذکر آیین نامه ای، به غیبت تعدادی از نمایندگان ،که به تعطیلی جلسه علنی مجلس در بعداز ظهر پنجشنبه منجر شد، اعتراض کردند. به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، درآغاز جلسه علنی امروز سید محمود مدنی بجستانی نماینده گناباد و حسن کامران نماینده اصفهان ، ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت واسدالله عباسی نماینده رودسر و املش در تذکرات آیین نامه ای نسبت به عدم حضور برخی نمایندگان درجلسه علنی عصر پنجشنبه گذشته که منجر به از رسمیت افتادن جلسه شد اعتراض کردند و خواستار برخورد هیات رییسه با این تعداد از نمایندگان شدند. کامران در تذکر خود گفت : بررسی بودجه سال 84 موضوع کلان مهم دولت ، مجلس و حاکمیت است و هیات رییسه مجلس موظف است برنامه ریزی لازم را برای موضوع با دقت انجام دهد. نماینده اصفهان افزود: چرا به هنگام بررسی لایحه بودجه باید تعدادی از نمایندگان به قشم سفر کنند. ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت نیز خواستار اجرای ماده 78 ، 79 و 80 آیین نامه داخلی مجلس و برخورد با غایبان جلسه علنی عصر پنجشنبه شد. اسدالله عباسی نماینده رودسر واملش نیز در تذکر خود خواستار پیگیری علت غیبت غیر موجه برخی نمایندگان درجلسه علنی عصر پنجشنبه شد و گفت: راهکارهایی درآیین نامه پیش بینی شده که هیات رییسه با این نمایندگان به چه طریقی برخورد کند. سید محمد مدنی بجستانی نماینده گناباد هم نسبت به تشکیل نشدن جلسه علنی عضر پنجشنبه اعتراض کرد و خواستار پی گیری این موضوع شد. محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه علنی امروزمجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نمایندگان گفت : 185 نماینده درجلسه عصر پنجشنبه حضور داشتند وهمگی نسبت به غیبت سایر نمایندگان در این جلسه اعتراض دارند و من از دیگر نمایندگان که قصد دارند این موضوع را تذکر دهند می خواهم به همین تعداد بسنده کنند. نایب رییس مجلس تاکید کردکه براساس آیین نامه داخلی با نمایندگان غایب برخورد خواهد شد و اسامی آنان درجلسه علنی امروز مجلس قرائت خواهد شد. باهنر عضر پنجشنبه نیز وعده داده بود که اسامی نمایندگان غایب را اعلام خواهد کرد. سیام. 1344 - 1329 - 1415 -

سرخط اخبار سیاست