رییس جمهوری چین: پکن وحدت می خواهد، استقلال تایوان را تحمل نمی کند # پکن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی.سیاسی.چین.تایوان. " هو جین تائو " رییس جمهوری خلق چین، گفت که مردم این کشور به دنبال وحدت صلح آمیز هستند و به هیچ وجه استقلال تایوان را تحمل نخواهند کرد. به نوشته روز شنبه روزنامه "مردم" ارگان حزب کمونیست چین، رییس جمهوری چین روز گذشته در نشستی با حضور نمایندگان مجالس کنفرانس مشورت سیاسی و کنگره ملی خلق چین، بار دیگر بر وحدت چین و تایوان تاکید کرد. وی گفت که چین ازهیچ تلاشی برای دستیابی به وحدت صلح آمیز دریغ نخواهد کرد ، اما به هیچکس اجازه نخواهد داد به هر شیوه ای تایوان را از این کشور جدا کند . وی افزود که تحولات پیچیده ای در سال های اخیر در منطقه تنگه تایوان رخ داده و فعالیت های استقلال طلبان تایوان به تهدیدی جدی برای صلح و ثبات تنگه تایوان و منطقه آسیا و اقیانوس آرام تبدیل شده است. رییس جمهوری چین گفت که مقام های تایوان به بهانه ها و شیوه های مختلف از جمله تغییر نام تایوان، درصدد دستیابی به استقلال تایوان ازچین هستند و سعی دارند وضع موجود را مبنی براینکه سرزمین مادری و تایوان ازآن یک چین واحد هستند ، تغییر دهند . به گفته"هو"، شواهد نشان می دهد که نیروهای استقلال طلب تایوان بزرگترین مانع برای پیشبرد روابط دو سوی تنگه تایوان و بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات منطقه هستند. وی تاکید کرد: " اگر ما با فعالیت های استقلال طلبان تایوان مخالفت نکنیم، آن ها به تهدید جدی برای حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین تبدیل شده، فرایند وحدت صلح آمیز را خنثی کرده و به منافع اساسی ملت چین ضربه خواهند زد". " هو جین تائو " تصریح کرد که در زمان حاضر عوامل مثبت و جدید در حال شکل گیری است که برای ارزیابی فعالیت های تجزیه طلبانه استقلال خواهان تایوان مناسب بوده و به فروکش کردن تنش ها درمنطقه تنگه تایوان مساعدت خواهد کرد.
رییس جمهوری خلق چین همچنین پیشنهادهایی برای بهبود روابط دو طرف تنگه تایوان در شرایط جدید مطرح کرد و گفت که باید به اصل یک چین پایبند بود .
این اصل پایه روابط دو طرف تنگه تایوان و وحدت صلح آمیز چین است. " هو " گفت که اگرچه چین و تایوان هنوزمتحد نشده اند ، اما دراین حقیقت که چین و تایوان به یک چین تعلق دارند ، تغییری حاصل نشده است. وی اضافه کرد که مقام های تایوان حاضربه شناسایی رسمی اصل یک چین نبوده و توافق مشترک دو طرف در سال 1992 میلادی را رد کرده اند ، در حالی که اگر آن ها توافق سال 1992 میلادی را بپذیرند ، گفت و گو درباره هر مساله ای بین پکن و تایپه میسر خواهد بود. وی گفت که دو طرف می توانند درباره روابط دوجانبه، ایجاداعتماد متقابل نظامی ، جایگاه تایوان درجامعه بین المللی براساس وضعیت این جزیره، جایگاه سیاسی تایوان و چارچوب صلح وتوسعه روابط دوطرف تنگه تایوان گفت وگو کنند.
" هو " اضافه کرد که پکن از تلاش های همه تایوانی ها و احزاب سیاسی آن جزیره برای به رسمیت شناساندن اصل چین واحد استقبال می کند و به اینکه وی از چه گروه و حزبی است و چه سوابقی دارد ، توجه نمی کند. وی از مقام های تایوان خواست توافق سال 1992 میلادی را هر چه زودتر به رسمیت بشناسند. رییس جمهوری چین تاکید کرد پکن از تلاش برای وحدت صلحآمیز صرفنظر نخواهد کرد و این فرایند را برای منافع ملت چین و جهان سودمند می داند. وی گفت: تا زمانی که ذره ای امید باشد ، چین درصدد تحقق وحدت صلح آمیز خواهد بود و امیدوار است که احزاب سیاسی و گروه های مهم تایوان این مساله مهم را مورد بررسی جدی قرار داده و انتخاب تاریخی برای حفظ صلح در تنگه تایوان انجام داده و روابط دوجانبه را به پیش سوق دهند تا وحدت دو طرف تحقق یابد . رییس جمهوری خلق چین گفت که پکن امید خود را نسبت به مردم تایوان از دست نخواهد داد. مقام های استقلال طلب تایوان می خواهند هموطنان تایوانی را از چین منزوی کنند ، اما چین همچنان باید روابط خود را با برادران هم خون (تایوانی ها) خود مستحکم کند. "هو " در سخنرانی خود پیشنهادی نیز درباره بهبود روابط اقتصادی دو طرف تنگه تایوان مطرح کرد و گفت که احتمال دارد پروازهای مستقیم موقتی یک ماه گذشته بین دو طرف، به تدریج به پروازهای دایمی مبدل شود. وی گفت : چین هرآنچه برای هموطنان تایوانی و پیشبرد روابط دو طرف تنگه تایوان سودمند و سازنده باشد، انجام خواهد داد . رییس جمهوری چین بار دیگر تاکید کرد که مردم چین هرگز استقلال تایوان را تحمل نخواهند کرد . تمامیت ارضی و حق حاکمیت چین از منافع اساسی ملت چین است و هر فردی بخواهد به آن تجاوز کند ، باید پاسخگوی واکنش یک میلیارد و 300 میلیون نفر باشد. وی گفت: "ما هرگز در مورد برخورد با فعالیت های تجزیه طلبانه دچار تردید و دو دلی نخواهیم شد". "هو جین تائو" از نیروهای استقلال طلب تایوان خواست که فعالیت های تجزیه طلبانه خود را کنار بگذارند و اظهار امیدواری کرد رهبر تایوان ( چن شویی بیان ) به آنچه در مورد مخالفت با استقلال تایوان گفته است، پایبند باشد. وی گفت : چین امیدوار است رهبر تایوان به جهان نشان دهد که به تعهدات خود مبنی بر مخالفت با استقلال تایوان پایبند است. رییس جمهوری چین تاکید کرد که یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت چین همچنین 23 میلیون هموطن تایوانی و تایوان و سرزمین مادری به یک چین واحد تعلق دارند . وی درپایان خاطرنشان کرد که هر تصمیم درباره تمامیت ارضی و حق حاکمیت چین باید توسط یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت این کشور اتخاذ شود . توافق سال 1992 درباره اصل چین واحد واحترام به اظهارات دوطرف نوامبر سال 1992 در هنک گنک و میان انجمن های چینی و تایوانی مناسبات دو سوی تنگه تایوان حاصل شد . بر اساس این توافق دو طرف درباره پایبندی بر اصل چین واحد به عنوان یک اصل به توافق رسیده و به طور شفاهی این اصل را مورد احترام دانستند. دو طرف همچنین درسال 1992 میلادی برای یافتن نقاط مشترک و تفسیر دلخواه محتوای سیاسی اصل چین واحد ، به توافق رسیدند. آساق/275/276/

سرخط اخبار سیاست