کمیته حمایت از فلسطین سازمان ملل در زمینه انهدام دیوار نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه می دهد # سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 خارجی .سیاسی. فلسطین .کمیته. کمیته اعمال حقوق لاینفک مردم فلسطین در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو کار خود را آغاز می کند. محور این گردهمایی " اجرای نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تبعات حقوقی احداث دیوار در اراضی اشغالی فلسطین " خواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری به دنبال ارجاع پرونده رسیدگی به احداث دیوار نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری احداث این دیوار را نامشروع و غیر قانونی خوانده و بر انهدام آن تاکید کرده بود. این نشست همچنین به مسوولیت جامعه بین المللی ، دولتها، پارلمانها و جامعه مدنی در این زمینه خواهد پرداخت. بر اساس اطلاعیه ای که روز جمعه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد در این گردهمایی شخصیتهای مهم، کارشناس سرشناس بین الملی از جمله شخصیت- های اسراییلی و فلسطینی ، نمایندگان سازمان ملل و نظاران ، نمایندگان پارلمانها، استادان دانشگاهها، نمایندگان جامعه مدنی و نیز رسانه های گروهی حضور خواهند داشت. این نشست همچنین دو کمیته با عنوان " اهمیت نظریه مشورتی " (دیوان بین المللی دادگستری ) و " مسوولیت دولتها و سازمانها بین المللی در حمایت از حقوق بین الملل " برگزار خواهد کرد. اروپام/360/شبس/1384/1514

سرخط اخبار سیاست