روزنامه های صبح شنبه (مطبوعات به مردم چه می گویند ؟)"- ایران # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.رسانه ها.نوشتاری.مطبوعات.خلاصه ایران ......... * مقام معظم رهبری دردیدار شماری از فعالان دانشجویی : آمریکا و اروپا در فشار به ایران هم جهت هستند(خبر- ص1) * به دنبال موضع گیری های جدید علیه عملکرد هسته ای ایران اتخاذ شد، سیاست جدید تهران درهمکاری باآژانس اتمی (خبر- ص1) * گزارش ایران از وضعیت ناوگان فرسوده حمل و نقل هوایی: شرکتهای هوایی خارجی جایگزین شرکتهای ایران، فرصت دیگری که از دست می دهیم (خبر- ص1) * معاون وزیربازرگانی درگفتگو باایران: درصورت نیاز میوه وارد می کنیم (خبر- ص1) * باهنر نایب رئیس مجلس خبرداد : مخالفت شماری از نمایندگان باپیشنهاد سهمیه یک میلیارد تومانی (خبر- ص1) * میتینک اصلاح طلبان درتهران و تورانتخاباتی اصولگرایان درشهرها(خبر-ص1) * مناظره دوفعال سیاسی درباره انتخابات 84 (خبر- ص2) * کنفرانس بین المللی فناوری هسته ای امروز درتهران (خبر- ص2) * مسجد جامعی دردیدار با وزیرفرهنک جمهوری تاجیکستان: زبان و ادبیات فارسی سنک بنای محکم روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان است (خبر-ص 3) شبس / 1525/ 1770

سرخط اخبار سیاست