مراکز پژوهشی عراق :"عادی سازی " روابط باایران بهترین راهبرد برای حکومت جدید عراق است # بغداد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/83 مراکز پژوهشی و تحقیقاتی عراق معتقدند که برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران، بهترین راهبرد برای حکومت جدید عراق است. براساس طرح این مراکز پژوهشی، تحقیقاتی که در اختیار وزارت خارجه عراق قرار گرفته است، عادی کردن روابط دو جانبه تنها رویکرد مناسب سیاست خارجی عراق برای رسیدن به پیشرفت تلقی شده است . "مرکز پژوهش و تحقیقات کشورهای عربی" به عنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی دانشگاهی عراق، به تازگی با انجام طرح پژوهشی که نسخه ای از آن به عنوان خط مشی در اختیار وزارت خارجه عراق قرار گرفته بر این نکته تاکید کرده است. مرکز پژوهش و تحقیقات کشورهای عربی وابسته به دانشگاه بغداد، درخصوص روابط عراق با کشورهای همجوار، بررسی اوضاع خاورمیانه، تغییر و تحولات کشورهای عربی و تعامل عراق با این کشورها، طرحهای پژوهشی انجام داده و به صورت فصلنامه منتشر می کند. در طرح پژوهشی که دکتر "بیدا محمود احمد" استاد تاریخ دانشگاه بغداد تهیه کرده، سه دوره روابط ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است. این دوره ها شامل سال 1990(آزادی سازی کویت ) تا 1991(پایان قیام شیعیان عراق )، از پایان قیام شیعیان در سال 1991 تا اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط رژیم بعث در سال 2003 و بالاخره دوره سوم از جنک اشغال تا زمان حاضر است. در طرح مزبور تاکید شده است که عراق چاره ای جز عادی کردن روابط خود با ایران ندارد و راهبرد عادی سازی روابط بین دو کشور باید بتدریج قوی تر شود. دکتر بیدا محمود معتقد است که باوجود حضور نظامی آمریکا در عراق که ایران به دیده تردید و شک به آن می نگرد و دیدگاه مصلحت اندیشی دولت ایران در مسایل خارجی ، تصور می شود که راه بهتری جز عادی سازی روابط بین دو کشور نیست زیرا قواعد بازی بین المللی امروز، به دو کشور اجازه نمی دهد که راهی جز این را در پیش گیرند. طرح مزبور چهار پیشنهاد را به عنوان پیشنهادهای مهم که به مصلحت حال و آینده دو کشور است به دولت عراق جهت پیگیری توصیه کرده است: نخست، یافتن راهکارهای قانونی برای پایان اختلاف های دو کشور و دستیابی به یک توافقنامه جامع، دوم فعال کردن سطح روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور و ارتقای آن به سطح بازرگانی مرزی و همکاری نفتی و گازی. سوم ، هماهنگی و همکاری در خصوص سفرهای زیارتی به عتبات مقدسه و توسعه گردشگری مذهبی بین دو کشور و چهارم فعال سازی نقش تمدن اسلامی در بنیان روابط فرهنگی و رسانه ای جدید بین ایران و عراق . این طرح پژوهشی که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفته، "مسایل داخلی" در هریک از دو کشور ایران و عراق و "تحولات جهانی" را از موانع عمده عدم عادی شدن روابط بین دو کشور تاکنون برشمرده است. طرح مزبور تاکید کرده است که عادی سازی روابط نخستین گام جهت همکاری و نزدیکی دو کشور است که در آینده تحقق خواهد یافت. خاورم / م م / 1445/1366

سرخط اخبار سیاست