۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9228842
T T
۰ نفر
نگاه مطبوعات سوییس به برنامه هسته ای ایران و واکنش های بین المللی (1) # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/83 نمایندگی.سیاسی.ایران.هسته ای.مطبوعات سوییس مطبوعات سوییس در شماره روز دوشنبه خــود مقاله های مفصلی را بـه تحولات هسته ای اخیر ایران، مذاکرات مقام های ایران با مسوولان کشورهـــای اروپایی، قرارداد ســوخت هسته ای تهــران و روسیه و واکنش های بین المللی در قبال این رویدادها اختصاص دادند. روزنامه آلمانی زبان "تاگس انسایگر" چاپ سوییس بــا عنــوان "آمریکا در قضیه برنامه هسته ای ایران به اتحادیه اروپا فشار وارد می سازد" نوشت: ظاهرا آمریکا در خصوص برنامه هسته ای ایران فقط چند ماه بــه اتحادیه اروپا فرصت داده است تا این بحران را از طریق دیپلماتیک حل کند. این روزنامه نوشت: گفته می شود که در برنامه نشست شورای حکام عـالی ترین ارگان آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه آغاز می شود، آمــریکا تا نشست آتی شورای حکام به اتحادیه اروپا مهلت داده تا با ایران به یک توافق کلی دست یابد. ضمنا تاکید شده که اگر اتحادیه اروپا تا این زمان به موفقیتی دست نیابد ، آمریکا خواهان ارجاع پرونده هسته ای ایران بـــه شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اعمال تحریم علیه این کشور خواهد شد. روزنامه آلمانی زبان "در بوند" نیز در مقاله ای به قلم "فلوریان هاســل" روز دوشنبه زیر عنوان "روسیه سوخت اتمی به ایران می دهد" نوشت: روسیه رسما توافق کرد که سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر را در اختیار ایران قرار دهد. رییس سازمان انرژی اتمی روسیه روز یکشنبه در بوشهر بـه خبرنگاران روسی که در مراسم امضا قرارداد در این زمینه حضور داشتند، گفت: "ما یـک پروتکل تفاهم را امضا کردیم که طی آن زمان صدور سوخت اتمی برای نیروگاه بـــوشهر تعیین شده است." روسیه در نیمه دوم سال 2006 یک صد تن سوخت اتمـی به ایران ارسال خواهد کرد. امضا قرارداد در این زمینه یک روز بــه تعویق افتاد زیرا ایران زمان ارسال سریعتری را درخواست کرده بود. این روزنامه سوییسی نوشت: بیش از همه، آمریکا بیم آن دارد که ایران با به کارگیری نیروگاه بوشهر به دستیابی به سلاح هسته ای نزدیکتر شود. کارشناسان بر این عقیده اند که چرخه سوختی نیروگاه بوشهر می تواند سالانه پلوتونیوم برای 30 بمب اتمی را تولید کند، ولی مسکو و تهران تاکید می کنند که برنامه هسته ای ایران فقط ماهیت غیر نظامی دارد. تهران و مسکو روز یکشنبه همچنین قرارداد دیگری نیز امضا کردند کــه طی آن ایران متعهد شد تا زباله اتمی خود را برای بازیابی به روسیه پس بدهد. این منبع افزود: نیروگاه بوشهر که اینک مراحل پایانی خود را طی می کند، ابتدا قرار بود توسط شرکت "زیمنس" آلمان ساخته شود کــه بـا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979، از ادامه این کار خودداری کرد و این امر باعث شد تــا روسیه یک میلیارد دلار برای پایان دادن این نیروگاه بدست آورد. هم اکنون در کنار سه هزار کارشناس ایرانی، دو هزار کارشناس روسی نیز در این نیروگاه کار می کنند. ایران همچنین می خواهد شــش نیروگاه دیگر نیـز در بوشهر بسازد که این امر میلیاردها دلار دیگر برای روسیه در بر خواهد داشت.
در بوند در ادامه نوشت: "غلامرضا آقازاده" رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در مراسم امضا قرارداد سوخت اتمی با روسیه گفت: "پارلمان ایران اینک در حال بحث و بررسی در زمینه ساخت تعداد دیگری نیروگاه اتمی و روسیه نیز در حال مذاکره با ایران برای ساخت این نیروگاه ها است." روزنامه سوییسی در ادامه مقاله خود نوشته است: آژانس بیـن المللی انرژی اتمی تاکنون سندی دال بر آنکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای باشد، بدست نیاورده است. البته آژانس اسنادی دارد که نشان می دهند این کشور در سابق چنین برنامه ای را دنبال می کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز اخیرا طی گزارشی نوشت: ایران در سال 1987 یـک برنامه پنج مرحله ای برای ساخت سلاح هسته ای را از عبدالقدیرخان پــدر بــمب هسته ای پاکستان دریافت کرده بود. این روزنامه افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی نیــز نسخه ای از ایــن برنامه را در دست دارد. ضمنا تلاش ایران مبنی بر غنی سازی اورانیوم نیز این موضوع را که این کشور به دنبال سلاح هسته ای است، تقویت می کند. روزنامه "در بوند" در حاشیه مقاله مزبور مقاله دیگری به قلم "جــی.دی" زیر عنوان "پنهانکاری ها ادامه دارد" به چاپ رسانده و در آن نوشته اســـت: ایران ســال ها در زمینـه غنی سازی اورانیوم فعالیــت کرده و آن را به اطلاع سازمان های ذیربط نیز نرسانده بود که این امر سوء ظن آژانــس را بیشتر کرده است. در ادامه این مقاله آمده است: ایـران اینک در یکی از تاسیسات اتمی خود اقدام به تعبیه یک تونل نموده بدون آنــکه ایـــن موضوع را به اطلاع آژانس برساند. این موضوع را بازرسان آژانس در بازدید خود کشف کرده و ایـن خبر را نیز مورد تایید قرار داده اند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایــــن روزها مجددا به برنامه هسته ای ایـران خواهد پرداخت تا روشن شود که ایران به تعهدات خود در زمینه اجازه ورود بازرسان به تاسیسات اتمی خود عمل کرده یا نه. این روزنامه با درج این مطلب که آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش می کنند که ایران را راضی به انصراف از غنی سازی اورانیوم کنند، نوشته است: البته غنی سازی اورانیوم برای کشورهایی که معاهده منع گسترش ســلاح هسته ای را امضــا کرده اند، ممنوع نیست، ولی ایران با پنهانکاری های خود باعث سوء ظن و عـــدم اعتماد جامعه بین المللی شده است و بهترین راه برای ایجاد جــو اطمینان آن است که ایران کلیه فعالیت های هسته ای خود را متوقف سازد. به نوشته این منبع، آمریکا نیز تلاش دیپلماتیک اتحـادیه اروپا در زمینه مهار برنامه هسته ای ایران را تحمل، ولی همزمان گزینه هــای دیگر را نیز رد نمی کند. "حسن روحانی" مسوول هیات مذاکره کننده ایران با اتحادیه اروپا در جریان دیدار هفته گذشته خود از فرانسه طی مصاحبه ای با نشریه لوموند، از ســـاخت تونل در تاسیسات هسته ای کشورش دفاع کرد و گفت: اگـــر آمریکا بخواهد ایـن تاسیسات را مورد حمله قرار دهد، ما باید قادر باشیم که از آن حفاظت کنیم.
"دربوند" افزود: البته وی گفت که کشورش برای تولید سوخت اتمی جهت مصارف صلحآمیز فعالیت می کند و همزمان تاکید کرد، اگر مذاکره بــا اتحادیه اروپا به شکست منجر شود، ایران غنی سازی اورانیوم را از سر خواهد گرفت. این روزنامه سوییسی نوشت: بررسی این زمینه که آیـا تاسیسات اتمی ایران واقعـــا ماهیت نظامی دارند یا نه، بسیار دشوار است. بـه همین خاطر "محمد البرداعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که باید غنــی سازی اورانیوم برای کشورهایی که سلاح هسته ای ندارند ممنوع و همزمان ازسوی جامعه بین المللی به آنها اطمینان داده شود که سوخت هسته ای برای تولید برق دریافت خواهند کرد. ادامه دارد ... اروپام/371
۰ نفر