۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9226528
T T
۰ نفر
اسقف های مارونی لبنان، ترور رفیق حریری را به شدت محکوم کردند # بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/11/83 خارجی.سیاسی.لبنان.اسقف های مارونی. اسقف های مسیحیان مارونی لبنان با محکوم کردن ترور " رفیق حریری " نخست وزیر پیشین این کشور تاکید کردند که " این ترور نشانی از حکومت دیکتاتوری است که سر آزادیخواهان را نشانه گرفته است." در بیانیه پایانی نشست فوق العاده شورای اسقف های مارونی که روز چهارشنبه به ریاست کاردینال "نصرالله صفیر" رهبر مذهبی مارونی ها تشکیل شد آمده است: " ترور حریری و دیگر ترورها با هدف سرکوب و سلطه بر مردم لبنان صورت گرفت." "رفیق حریری" دوشنبه این هفته پس از خروج از مجلس لبنان در نتیجه انفجار خودرو بمب گذاری شده در بیروت کشته شد و تحقیقات برای روشن شدن جزییات این انفجار آغاز شده است. پیکر حریری امروز با شرکت صدها هزار لبنانی و جمعی از شخصیت های سیاسی و مذهبی لبنان، عرب و خارجی در بیروت بخاک سپرده شد. در بیانیه شورای اسقف های مارونی اضافه شده است: حفظ حاکمیت لبنان تنها در گرو پایان یافتن دخالت های بیگانگان و اداره امور کشور به وسیله لبنانی های آگاه و خردمند است. در بخش دیگری از این بیانیه بدون اشاره به نام کشور خارجی تاکید شده است: "وضعیت وخیم اقتصادی و امنیتی لبنان و بحران هایی که این کشور با آن دست به گریبان بوده ناشی از سیاست سلطه گرانه خارجی ها است." اسقف های مارونی خاطرنشان کردند، بی تردید رفیق حریری خدمات ارزنده ای در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به لبنان کرده و نبود او خلا عمیقی را به وجود آورده که امکان پر کردن آن بسیار دشوار است. در پایان این بیانیه آمده است: همگرایی و همسویی مردم لبنان در شرایط دشوار کنونی می تواند این کشور را از خطرها و تهدیدهایی که با آن روبرو است برهاند. شورای اسقف های مارونی لبنان جایگاه مهم سیاسی میان مسیحیان این کشور دارد و بیانیه های آن بیانگر دیدگاه برخی جریان های سیاسی لبنانی است. خاورم 2081/ 265/1373
۰ نفر