۱۷ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9224066
T T
۰ نفر

مروری برنشریه 19 دی، چاپ قم

۱۷ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9224066
مروری برنشریه 19 دی، چاپ قم # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/11/83 داخلی.سیاسی.رسانه ها. نشریه 19 دی چاپ قم در مطلبی با عنوان "خودکشی آمریکا" آورده است: حمله نظامی به ایـران دلیلی مشـروع برای حمله غیرهسته ای این کشور به اسراییل خواهد بود. این نشریه درشماره 390 خود درستون نگاه دوم به نقل از روزنامه الوطن می افزاید: هرگونه عملیات نظامی آمریکا از پشتیبانی همپیمانان اصلی اروپایی این کشور برخوردار نخواهد بود. روزنامه الوطن ادامه می دهد: سه کشوراروپایی (انگلیس،فرانسه،آلمان )درحال مذاکره با تهران در خصوص امضای یک توافق نامه همه جانبه در ژوئن آینده هستند و همه ضمانت های لازم به منظور سمت و سوی مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران فراهم خواهد شد. نویسنـده این روزنـامه اضافه کرده است: امروز آمریکا درک کرده که تهـران خطر هسته ای علیه آمریکا یا اسراییل درمنطقه نیست واگر ایران قادر به ساخت سلاح هسته ای باشد این امر طبق اکثر برآوردها وارزیابی های کارشناسان رادیکال پس از هفت سال صورت خواهد گرفت. مطلب ادامه یافته است: اقدام آمریکا دربمباران احتمالی به برخی تاسیسات مشکوک ایران نتیجه ای جز دادن دلیلی مشروع به ایران برای حمله به اسراییل با ضربات غیرهسته ای ندارد. هفته نامه19 دی همچنین در مطلب دیگری با عنوان آمریکا به دنبال کـردستان جدید، یکی از گزینه های مهم آمریکا از زمان اشغال عراق مقدمه چینی برای کردستان مستقل و جدید ذکر کرد. در این مطلب به قلم متقی آمده است: از همان زمان ورود اولین سربازان آمریکایی به خاک عراق معلوم بود که آمریکایی ها برای شمال عراق نقشه ای ویژه دارند. نویسنده ادامه داده است: طرح تقسیم عراق به چهار ایالت و تشکیل حکومت فدرال در عراق در همین راستا قابل ارزیابی است، از قرائن و شواهد چنین پیداست که آمریکایی ها دراجرای طرح خاورمیانه بزرک پازلی را طراحی کرده اند که مرحله به مرحله به دنبال اجرای آن هستند. وی افزوده است: ایجاد کشور مستقل کرد بخشی از این پازل آمریکایی ها در منطقه است، محافظه کاران جدید آمریکا و حاکم بر کاخ سفید با توجه به دیدگاه خاص امنیتی و نظامی که دارند براین باورند که بایستی مستقیما در منطقه حضور داشته و منافع آمریکا را پیش ببرند. در ادامه این مطلب آمده است: آنها درپی کشور و جایی هستند که بتوانند آنجا را پایگاه خود در این منطقه برای تهاجم و فشار به کشورهای منطقه وبه ویژه کشورهای اسلامی تبدیل کنند. وی نتیجه گیری کرده است که نقش مردم عراق و هوشیاری رهبران سیاسی و مذهبی این کشور و کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران و ترکیه در خنثی کردن این توطئه و حفظ عراق واحد و یکپارچه مهم و سرنوشت ساز است. نگارنده افزوده است: هرگونه ساده انگاری و فرصت سوزی می تواند عواقب ناگواری برای مردم منطقه داشته باشد. ز.ع 2451/ 550/548
۰ نفر