الشرق الاوسط: ابومازن دعوت تهران رابرای سفر به ایران پذیرفت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 ایران.فلسطین. پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، درشماره امروز (پنجشنبه ) به نقل از یک مسئول بلندپایه فلسطینی که نامش را ذکر نکرد ،نوشت: محمود عباس (ابومازن ) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی تهران جهت سفر به ایران دعوت شده است و وی این دعوت را پذیرفته است. به نوشته الشرق الاوسط، یک منبع نزدیک به وزارت خارجه ایران تاکید کرد دعوت ازابومازن برای سفربه ایران، نشان دهنده آن است که تهران مایل به برقراری روابط دوستانه با تشکیلات خودگردان فلسطین است، همچنانکه با تمامی گروههای فلسطینی روابط دوستانه دارد. بنابراین گزارش، یک منبع ایرانی دیگر تصریح کردکه این دعوت به معنای تغییرموضع ایران نسبت به فرآیند صلح نیست . صویر/1487/1843

سرخط اخبار سیاست